Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร การใช้เทคนิค NLP ในการบริหารคนและโค้ชงาน
 
NLP techniques for Coaching & People Management
หลักสูตรฝึกอบรม : การใช้เทคนิค NLP ในการบริหารคนและโค้ชงาน

วันพฤหัสบดี ที่ 27 กรกฎาคม 2560 (09:00 - 16:00 น.)

การโค้ชงานด้วยทักษะการสื่อสารแบบ NLP (Neuro-Linguistic Programming - การ โปรแกรมด้วยภาษาจิตประสาท) เป็นวิธีการที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการและภาวะผู้นำให้แก่ตนเอง ทีมงานและองค์การ ภาวะผู้นำไม่ได้หมายถึงการมีตำแหน่งเท่านั้น สิ่งสำคัญคือความกล้าหาญความสามารถในการสื่อสารเพื่อสร้างแรงจูงใจและการมี จิตวิญญาณที่จะสร้างความแตกต่าง และสร้างผู้นำให้เพิ่มมากขึ้น

วัตถุประสงค์
1.ประยุกต์ใช้รูปแบบภาษาจิตประสาท (NLP) ในการโค้ชงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2.เรียนรู้เทคนิคการโค้ชงานให้บรรลุเป้าหมาย (Coaching a Winning Team)
3.เข้าใจเครื่องมือวิธีการโค้ชงานและการสื่อความหมายต่างๆ เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและผลลัพธ์
4.พัฒนาการสร้างแรงจูงใจและสร้างพลังไร้ขีดจำกัดแบบ NLP Unlimited Power

1.หลักการภาษาจิตประสาท (NLP – Neuro-Linguistic Programming)
2.การสื่อสัมพันธ์แบบ NLP ด้วยภาษากาย น้ำเสียง คำพูด
3.NLP กับความเข้าใจตนเอง และทีมงานหลักการ NLP กับการบริหารคนบริหารทีม
                - วิเคราะห์บุคลิกภาพ การปฎิสัมพันธ์ ทักษะเรื่องคนและการสื่อสาร
                - เพิ่มประสิทธิภาพทักษะการฟัง การตั้งคำถาม และการสังเกต
                - NLP กับการสร้างแรงจูงใจแก่ทีมงาน
4.หลักการ Coaching โดยใช้ NLP
                - Developing Rapport: การสร้างบทสนทนาเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ และความไว้วางใจระหว่างโค้ชและผู้รับการโค้ช 
                - Know Your Outcome: การใช้ GROW Model เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามความคาดหวัง 
                - Take Action: ปฏิบัติการโค้ชงานอย่างถูกวิธี (There is no failure, only feedback) 
                - Have Behavioral Flexibility: การเลือกใช้รูปแบบการโค้ชที่เหมาะกับแต่ละสถานการณ์ (Skill/Will Matrix)
5.การโค้ชแบบ 360 องศา และศิลปะการโค้ชทีมงานเพื่อความเป็นเลิศ
6.อะไรคือ Golden Rules VS. Platinum Rule
7.การโค้ชด้วยการตั้งคำถามทรงพลังโดยใช้ญาณทัศนะ (Intuitive Coaching)
8.เทคนิคและกระบวนการโค้ชด้วยวิธีการห้าขั้นตอน The 2 Minutes Challenge

อ.ธเนศ เครือโสภณ
- อดีตผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษาวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดล

โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)

วันพฤหัสบดี ที่ 27 กรกฎาคม 2560, 09:00 - 16:00 น.

5900 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.sbdc.co.th/data/uploads/public_training/brochure_308.pdf?_=20170526164027

Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)

Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)

บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลางกรุงเทพมหานคร 10310
โทร. 02-559-2146-7
อีเมล์ : public@sbdc.co.th
เว็บไซต์ : www.sbdc.co.th
ผู้เข้าชม : 223 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys