Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร การตลาด 4.0
 
Marketing 4.0 (การตลาด 4.0)
วันศุกร์ ที่ 7 กรกฎาคม 2560 (09:00 - 16:00 น.)

โลกการตลาดปัจจุบัน เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ตามสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ จากในอดีตยุคการตลาด 1.0 ที่มุ่งเน้นคุณค่าในการใช้งาน Function Value แบบ Product Oriented สู่การตลาด 2.0 ที่เน้นการสร้างความแตกต่างและการตลาดเพื่อสร้าง ความพึงพอใจแก่ลูกค้า เพื่อเน้นคุณค่าใช้เชิงอารมณ์ Emotional Value แบบ Customer Oriented หรือเปลี่ยนเป็นการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง การตลาด 2.0 มุ่งที่จะสร้างความสัมพันธ์และประสบการณ์ร่วมที่ดีกับลูกค้า อย่างไรก็ตามการตลาด 2.0 ดังกล่าว ก็เริ่มจะคลายประสิทธิภาพลงเมื่อโลกดิจิตอล หรือ ในโลก Social Network เข้าสู่สังคมออนไลน์และสังคมชุมชม ได้มามีส่วนและผลกระทบในโลกการตลาดอย่างมาก การเพียงสร้างความแตกต่าง และความเชื่อถือใน Brand เท่านั้น กลับไม่สามารถตอบโจทย์การตลาดที่ยั่งยืนในระยะยาวได้ Marketing 3.0 จึงเป็นการตลาดที่ต้องขับเคลื่อนด้วย Digital Marketing & Social Marketing ซึ่งต่อยอดมาถึง Marketing 4.0 จึงมุ่งเน้น Integration ทุกเครื่องมือการตลาดมาเชื่อมโยงทั้ง Online และOffline เข้าด้วยกันและจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการข้อมูลลูกค้าในระบบ Marketing System ที่ทำเป็นอัตโนมัติ หรือเขียนเป็น Flow ไว้เพื่อให้มีข้อมูลลูกค้าในทุกมิติ เพื่อที่จะโยงไปถึงการสร้าง CRM ในการให้บริการลูกค้าต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจ หลักและแนวคิดของการตลาด แบบ 4.0 ที่แตกต่างจาก การตลาด แบบ 1.0 2.0 และ 3.0
2. เรียนรู้การตลาดเน้นยุทธศาสตร์ Marketing 4.0 ที่มุ่งสร้าง Value ที่แท้จริงแก่ลูกค้าในสังคมใหม่
3. ได้เข้าใจวิธีการทำการตลาดต่างๆ ตามแบบ Marketing 4.0 ที่สามารถนำไปปรับใช้กับองค์กรธุรกิจของเมืองไทยได้

-ทิศทางและแนวโน้มของการตลาดในอนาคต
-การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางการตลาด (Change of Marketing Environment)
         Mega Trends
         Thailand 4.0
         New Customer Journey
-แนวคิดการตลาด 4.0 เปรียบเทียบกับการตลาด 1.0 2.0 และ 3.0 (Marketing Strategies From 1.0 to 4.0)
-Change to Marketing Model 4.0
         Holistic Marketing Model
         Business Model Canvas
         ROI Marketing
-Change of Contact Points in Marketing 4.0
         Omni channel
         New Media, Social Media and
         Traditional Media

ศ.วิทวัส รุ่งเรืองผล
อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)

วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560, (09:00 - 16:00 น.)

5900 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.sbdc.co.th/data/uploads/public_training/brochure_305.pdf?_=20170526170323

Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)

Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)

บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลางกรุงเทพมหานคร 10310
โทร. 02-559-2146-7
อีเมล์ : public@sbdc.co.th
เว็บไซต์ : www.sbdc.co.th
ผู้เข้าชม : 244 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys