Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
ทุกที่นั่ง 2,900 บาท หลักสูตร การสร้างอัธยาศัยไมตรีทางโทรศัพท์อย่างประทับใจ
 
 เพื่อให้ผู้เข้ารับอบรมได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของการสื่อสารทางโทรศัพท์  เพื่อเสริมภาพลักษณ์ให้กับองค์กร
 เพื่อให้ผู้เข้าอบรม  เสริมสร้างทักษะการให้บริการทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ
 เพื่อให้ผู้เข้าอบรม  สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ ใช้ในการสื่อสารทางการโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ


        เพราะการบริการทางโทรศัพท์ คือ ประตูด่านแรกแห่งความประทับใจ

    1. วิเคราะห์ปัญหา  เมื่อต้องสนทนาทางโทรศัพท์
    2. เทคนิคต่าง ๆ  ในการใช้โทรศัพท์  ให้เป็นประโยชน์
 การใช้ถ้อยคำในการสนทนา
 หลักเกณฑ์ และ ขั้นตอนในการพูด  การฟัง  และการเจรจาโต้ตอบ
 ข้อความและน้ำเสียงที่ควรหลีกเลี่ยง
 จิตวิทยาในการฟังคำบ่น  และ  คำตำหนิจากลูกค้า

    3. มารยาทของพนักงานรับโทรศัพท์  และ  ผู้ใช้โทรศัพท์  ในการติดต่อ
 การทักทาย
 การเริ่มสนทนา
 การแนะนำตัวเอง และ ผู้อื่น
 การเลือกรับบางสาย
      4. ภาษาในการใช้โทรศัพท์  กรณีต่าง ๆ
 การตอบรับ
 การสอบถาม
 การจดบันทึกข้อความ
 การโอนสาย
 การฝากข้อความกับบุคคล
      5. ภาษาที่ต้องใช้ กรณีแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ในการสนทนา
 ลูกค้าคอยนาน
 ลูกค้าตำหนิ
 ลูกค้ามีอารมณ์โกรธ
     6. มารยาทอื่น ๆ ในการให้การบริการทางโทรศัพท์
 การให้คำแนะนำ
 การกล่าวคำขอโทษ
 การขอความช่วยเหลือ
 การปฏิเสธ
 การจบบทสนทนา
   

รูปแบการฝึกอบรม   :  บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างประกอบ  
:  ฝึกปฏิบัติ 
:  ถาม – ตอบ


วิทยากร : อาจารย์ประภาภรณ์   พนัสพรประสิทธิ์

" เลขานุการบริหาร ที่ บ. ปูนซิเมนต์ไทย  ที่ บ. เอสโซ่  ที่ บ. เบอร์บี่ยุคเกอร์ 
   และ ที่ บ. อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย ตลอดจน  ผู้จัดการบริหารงานทั่วไป"โรงแรม Hip Hotel ใกล้ MRT สถานีห้วยขวาง

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560, 09:00 - 16:00

2,900 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://hrdzenter.com

HRDZENTER

HRD ZENTER

สนใจติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณอิศราภรณ์ 089 7737091
คุณธนนันท์ 089 6060444 , 090 6450992
E-mail: hrdzenter@gmail.com
ผู้เข้าชม : 154 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys