Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น First Aid & CPR วันที่ 24 พฤษภาคม นี้
 
การเกิดอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ไม่มีใครที่จะสามารถคาดคิดได้ เพราะอุบัติเหตุมักจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเสมอและแต่ละครั้งที่เกิดขึ้นก็มักจะมากับความเสียหาย ไม่ว่าจะเป็นชีวิตหรือทรัพย์สินเงินทอง อีกทั้งการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากสภาพร่างกายหรือการเจ็บป่วยทั่วไป
ดังนั้น หลักสูตร “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น” จึงเป็นหลักสูตรที่จะสามารถทำให้ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจในหลักการและวิธีการในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างถูกวิธี ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตและลดค่าใช้จ่ายทางด้านค่ารักษาพยาบาลภายในองค์กรอีกด้วย

เน้นลงมือปฏิบัติจริง เพื่อนำไปใช้ได้จริง !!!

หัวข้ออบรม
1. หลักการปฐมพยาบาล/คุณสมบัติผู้ปฐมพยาบาล
2. การประเมินผู้บาดเจ็บระยะเร่งด่วนและทั่วไป
3. การปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บที่มีภาวะช็อค หมดสติ เป็นลม
4. บาดแผล ชนิดของบาดแผล และการปฐมพยาบาลบาดแผล
5. การตกเลือดและการห้ามเลือด
   - ฝึกปฏิบัติการห้ามเลือดโดยใช้ผ้ายืดและผ้าสามเหลี่ยม
   - การห้ามเลือดกรณีกระดูกหักแบบเปิดหรือมีวัสดุปักคา
6. การบาดเจ็บกล้ามเนื้อ ข้อ กระดูก และการปฐมพยาบาล
   - ฝึกปฏิบัติการใช้ผ้ายืดสำหรับบาดแผลปิด
7. ฝึกปฏิบัติการดามกระดูก
8. การปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บจากไฟฟ้า ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก
9. การปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บจากสารพิษ สิ่งแปลกปลอม
10.การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ ท่าและวิธีของการเคลื่อนย้ายที่เหมาะสม
   - ฝึกปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บโดย Board

ปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
1. การประเมินผู้บาดเจ็บที่มีภาวะหยุดหายใจและหัวใจหยุดเต้น
2. ข้อบ่งชี้ในการกู้ชีวิต
3. การสาธิตการกู้ชีวิตในผู้ใหญ่ เด็กโต และเด็กเล็ก
4. ฝึกปฏิบัติการกู้ชีวิต
5. สาธิตการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าภายใต้การควบคุมของแพทย์
6. สรุปคำถามและคำตอบ


อาจารย์นิรันดร์ แย้มไผ่

โรงแรม Hip Hotel ใกล้ MRT สถานีห้วยขวาง

วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560, 09:00 - 16:00

3900 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://hrdzenter.com

HRDZENTER

HRD ZENTER

สำรองที่นั่ง ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่
คุณอิศราภรณ์ 089 7737091
คุณธนนันท์ 089 6060444 , 090 6450992
E-mail: hrdzenter@gmail.com
Line : hrdzenter
ผู้เข้าชม : 201 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys