Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
หลักสูตร การลงโทษด้วยการออกหนังสือเตือนที่ถูกต้องและถูกกฎหมาย
 
    การออกหนังสือเตือนปัญหาฝ่ายบุคคลต้องรู้และห้ามมองข้าม กรณีที่มีพนักงานขาดงานโยไม่ได้บอกกล่าวท่านจะมีวิธีการทำอย่างไร การตักเตือนลงโทษหรือออกหนังสือเตือนก่อนจะเลิกจ้างนั้นมีกี่ขั้นตอนและอย่างไร อำนาจหน้าที่ใดในการลงโทษพนักงานกระทำความผิด เทคนิคการสอบสวนข้อเท็จจริง และสาระสำคัญของหนังสือเตือนที่สามารถนำมาบังคับใช้ทางกฎหมาย และถ้าลูกจ้างลาผิดระเบียบ นายจ้างไม่อนุมัติแต่ลูกจ้างยังคงหยุดงาน นายจ้างจะดำเนินการอย่างไร

วัตถุประสงค์:
1. เพื่อให้ผู้บังคับบัญชา (ผู้มีสิทธิออกหนังสือตักเตือน) ได้ใช้แบบหนังสือตักเตือนฯ เป็นแบบอย่างเดียวกัน 
2. เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาตักเตือนผู้ใต้บังคับบัญชาที่กระทำความผิดเป็นกิจจะลักษณะ ไม่ใช่พร่ำบ่นด้วยวาจา เพราะจะทำให้ ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ทราบแน่ชัดว่าควรปฏิบัติตนอย่างไร ผู้บังคับบัญชาจึงจะเอาผิด 
3. เพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชาผู้กระทำความผิดได้รู้สึกตัว และกลับตัวให้ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับสำหรับการเป็นพนักงานของบริษัทฯ หรือคำสั่งอันชอบด้วยระเบียบ หรือกฎหมาย 
4. เพื่อให้มีหลักฐานเป็นเอกสารแสดงว่าผู้บังคับบัญชาได้ตักเตือนผู้ใต้บังคับบัญชาในเรื่องที่กระทำผิดไปแล้วอย่างไร

รูปแบบการสัมมนา
การบรรยายพร้อมเอกสารประกอบ, Work Shop, สรุป คำถาม คำตอบ

หลักสูตรนี้เหมาะกับ  
เจ้าของกิจการ, ฝ่ายทรัพยากรบุคล, ฝ่ายแรงงานสัมพันธ์, ผู้ที่ทำหน้าที่ด้านงานบริหารทรัพยากรบุคล


เนื้อหาหลักสูตร เวลา 09.00 – 16.00 น.
1.  หลักเกณฑ์ วิธีการ และสิทธิ ของการลาตามกฎหมายแรงงาน
-  สิทธิลาป่วย 
-  สิทธิลากิจ 
-  สิทธิลาพักร้อน 
-  สิทธิลาเพื่อคลอดบุตร
-  สิทธิลาราชการทหาร 
-  สิทธิลาเพื่อการฝึกอบรมหรือพัฒนาความรู้ความสามารถ ฯลฯ

2.  การตักเตือนและการออกหนังสือเตือนพนักงานที่กระทำความผิดในเบื้องต้น
-  การตักเตือนพนักงานแบ่งออกเป็นกี่ประเภทอะไรบ้าง
-  การตักเตือนพนักงานในเบื้องต้นและก่อนออกหนังสือเตือนพนักงานต้องทำอย่างไรบ้างที่ถูกต้องตามกฎหมาย
-  แบบฟอร์มที่ใช้ในการออกหนังสือเตือน มีสาระสำคัญอะไรบ้าง
-  ในกรณีที่ลูกจ้างยอมรับและเซ็นชื่อในหนังสือเตือน ฝ่ายบุคคลต้องทำอย่างไรต่อไป
-  กรณีที่ลูกจ้างไม่ยอมเซ็นชื่อรับทราบข้อความใบเตือน นายจ้างต้องทำอย่างไร

3.  การรวบรวมพยานหลักฐานในการสอบสวนลงโทษทางวินัย จะต้องทราบขั้นตอนในการลงโทษและการรวบรวมหลักฐานใดบ้าง
-  การจัดทำแบบฟอร์มบันทึกคำให้การพยาน
-  รูปแบบของการสอบสวนสอดคล้องกับความผิดโทษทางวินัยมีอะไรบ้าง
-  โทษทางวินัยที่มีการลงโทษพนักงานพื้นฐานมีอะไรบ้าง
-  การตรวจสอบข้อมูลพยานบุคคลว่ามีอะไรบ้าง
-  วิธีการบันทึกคำให้การพยานและการอ้างเอกสารหรือวัตถุพยานเข้าสู่สำนวนการสอบสวน
-  ทำอย่างไรเมื่อพยานขอแก้ไขคำให้การกับศาล
-  การอ่านบันทึกคำให้การพยานฟัง พยานต้องเซ็นรับทราบ และถ้าหากพยานไม่เซ็นรับทราบจะมีวิธีการใดบ้าง
-  การพักงานระหว่างสอบสวน ต้องแจ้งให้ลูกจ้างทราบเมื่อใดและต้องมีการพักงานกี่วันนับจากวันที่สอบสวน


วิทยากร  ดร. ชยุตพงศ์  นิลอ่อน
ประสบการณ์การทำงาน
  กรรมการสายแรงงานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  ทนายความด้านคดีแรงงาน คดีปกครอง คดีทรัพย์สินทางปัญญา
  ที่ปรึกษากฎหมายให้กับสำนักงานส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว)
  อดีตผู้พิพากษาสมทบฝ่ายนายจ้างศาลแรงงานภาค 2
  อดีตผู้ประนีประนอมศาลแรงงานภาค 2
  อดีตอนุกรรมการค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดชลบุรี
  อดีตกรรมการสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย


ณ โรงแรมรอยัลเบญจา ถนนสุขุมวิท สถานีรถไฟฟ้า BTS นานา

วันพฤหัสบดี ที่ 8 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมรอยัลเบญจา ถนนสุขุมวิท สถานีรถไฟฟ้า BTS นานา, 09.00 - 16.00

3,800 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.hrdtrainingplus.com/detail.php?id=127

The Training Center

The Training Center

ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท/ท่าน
ลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไปเหลือเพียง 3,500 บาท/ท่าน
สำรองที่นั่งได้ที่ 094 5495009 
ยินดีบริการจัดฝึกอบรมภายในองค์กรของท่านครับ
ดูรายละเอียดหลักสูตรอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ www.hrdtrainingplus.com

สำรองที่นั่งที่...
โทรศัพท์. 094 5495009, 092 8081509
E-mail: sales@hrdtrainingplus.com
ผู้เข้าชม : 276 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys