Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
หลักสูตร การขจัดข้อโต้แย้ง การเจรจาต่อรอง และการปิดการขายอย่างมืออาชีพ
 
หลักสูตรนี้ได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ทีมขาย ได้เรียนรู้เทคนิคในการจัดการข้อโต้แย้งและเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ การวิเคราะห์ลูกค้าอย่างเข้าใจ การเสนอขายอย่างมืออาชีพ การแก้ปัญหา แก้สถานการณ์ การทำกิจกรรมด้านการจัดการข้อร้องเรียนและการเจรจาต่อรองที่ประยุกต์ขึ้นให้สมจริง เมื่อจบการอบรม ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ด้านนี้ได้ด้วยตนเอง

วัตถุประสงค์:
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการและเทคนิคด้านการจัดการข้อโต้แย้งและการเจรจาต่อรองอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างได้ผล เพื่อก้าวสู่การเป็นนักขายมืออาชีพ
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

รูปแบบการสัมมนา
บรรยายเนื้อหา/กรณีศึกษาเพื่อเพิ่มทักษะให้กับผู้เข้ารับการอบรม, สรุป คำถาม – คำตอบ

หลักสูตรนี้เหมาะกับ  
เจ้าของกิจการ, Sales, Marketing, Support Sales


เนื้อหาหลักสูตร เวลา 09.00 – 16.00 น.
1.  เข้าใจลูกค้า มองให้ทะลุ
2.  ขั้นตอนและการบริหารจัดการลูกค้าในการขาย
3.  การจัดการข้อโต้แย้ง
3.1  ลักษณะของข้อโต้แย้ง
3.2  แนวทางการจัดการ
3.3  ตัวอย่างคำพูดในการจัดการข้อโต้แย้ง

4.  กิจกรรม การรับมือเมื่อลูกค้าโต้แย้ง
5.  การเจรจาต่อรอง
5.1 วิเคราะห์หลักการเจรจาต่อรอง
- การวิเคราะห์ปัจจัยที่นำมาใช้ในการเจรจาต่อรอง

5.2 การเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเจรจา 
          - สถานการณ์ของคู่เจรจา
                    - การกำหนดตารางการเจรจาต่อรอง
 
5.3 กลยุทธ์การเจรจาแบบลื่นไหล
- การสำรวจความต้องการคู่เจรจา
- การพิจารณาข้อเสนอ
- การแลกเปลี่ยนข้อตกลง
- ขอบเขตของการต่อรอง

5.4 สิ่งที่ควรและไม่ควรทำ
5.5 ทัศนคติที่ดีในการเจรจาต่อรอง
5.6 การยุติการเจรจา
5.7 กิจกรรมการเจรจาต่อรอง

6. สรุปคำถามและคำตอบ


วิทยากร  ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
ประสบการณ์การทำงาน
  อดีต General Manager - บริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด
  อดีตผู้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ)
  และผ่านงานด้านการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Group
  รวมประสบการณ์การทำงานด้านการขาย การตลาดและการบริการมากกว่า 25 ปี


ณ โรงแรมออลซีซั่น โกลด์ ออร์คิดส์ ถนนวิภาวดี- สุทธิสาร

วันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมออลซีซั่น โกลด์ ออร์คิดส์ ถนนวิภาวดี- สุทธิสาร, 09.00-16.30

3,900 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.hrdtrainingplus.com/detail.php?id=136

The Training Center

The Training Center

สำรองที่นั่งที่...
โทรศัพท์. 094 5495009, 092 8081509
E-mail: cthetraining@gmail.com
ผู้เข้าชม : 147 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys