Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
หลักสูตร เทคนิคการปิดการขาย และติดตามผลการขาย
 
“ถ้าจบไม่ได้ ก็ปิดการขายไม่ได้”การปิดการขายเป็นศิลปะและเทคนิค ที่สำคัญที่สุดในกระบวนการขาย เพราะหมายถึงผลสำเร็จของการขายทั้งปวง พนักงานขายถึงแม้จะมีความรู้ในสินค้า ในตัวลูกค้าขยันและมีศิลปะในการเสนอ ขายอย่างยอดเยี่ยมแต่ถ้าเขาปิดการขายไม่ได้ ก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะเรียก เขาว่า“นักขายมืออาชีพ” เขาอาจเป็นได้แก่นักโฆษณาประชาสัมพันธ์ ที่ดีให้แก่บริษัทเท่านั้น

วัตถุประสงค์:
1. เพื่อให้พนักงานขายได้เรียนรู้เทคนิคและจิตวิทยาในการปิดการขาย และการลาจาก ในรูปแบบต่างๆ
2. เพื่อให้พนักงานขายมีทัศนคติที่ดีในการปิดการขาย
3. เพื่อให้พนักงานขายได้เรียนรู้เทคนิคในการทดสอบความพร้อมของลูกค้าก่อนการปิดการขาย กระบวนการที่ต้องกระทำในการปิดการขาย วิธีขอใบสั่งซื้อแบบต่างๆ ตลอดจนการลาจาก และศิลปะในการที่ทำให้ลูกค้าเกิดการซื้อซ้ำ

รูปแบบการสัมมนา
บรรยายเนื้อหา/กรณีศึกษาเพื่อเพิ่มทักษะให้กับผู้เข้ารับการอบรม, สรุป คำถาม – คำตอบ

หลักสูตรนี้เหมาะกับ  
เจ้าของกิจการ, Sales, Marketing, Support Salesเนื้อหาหลักสูตร เวลา 09.00 – 16.00 น.
1. จิตวิทยาเกี่ยวกับการปิดการขาย
 แรงกระตุ้น เพื่อให้เกิดการขายต่อลูกค้า
 เงื่อนไขทางอารมณ์ เมื่อลูกค้าต้องตัดสินใจ
 การย้ำความมั่นใจ
 จิตสำนึกต่อการปิดการขาย
 เคล็ดลับ 4 ประการในการปิดการขาย
 
2. สูตร “CLOSE EARLY AND OFTEN" (ปิดการขายบ่อยๆ และเร็วๆ)
 วีดีโอ “เทคนิคการปิดการขาย"

 3. สูตร “ASK FOR TIIE ORDER" (การขอใบสั่งซื้อ)
 WORKSHOP เรื่อง “สัญญาณซื้อ”และการใช้คำพูดเพื่อปิดการขาย

4. DO & DON’T ในการปิดการขาย
 หลัก 3 ประการในการปิดการขายที่ดี
 10 อย่า ในการปิดการขาย
 สูตร “GOD RLESS" (เทคนิคการลาจาก)

5. Work Shop
6. การติดตามผลการขาย


วิทยากร  อาจารย์สุพจน์  กฤษฎาธาร
ประสบการณ์การทำงาน
  อดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด
  บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด จากสหรัฐอเมริกา  
  Senior Manager ฝ่ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
  ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำกัด จากเยอรมนี
  ประสบการณ์ตรงและจริงในวงการที่มากด้วยคุณภาพมากกว่า 25 ปี


ณ โรงแรมออลซีซั่น โกลด์ ออร์คิดส์ ถนนวิภาวดี- สุทธิสาร

วันจันทร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2560 , 09.00-16.30

3,900 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.hrdtrainingplus.com/detail.php?id=135

The Training Center

The Training Center

สำรองที่นั่งที่...
โทรศัพท์. 094 5495009, 092 8081509
E-mail: cthetraining@gmail.com
ผู้เข้าชม : 198 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys