Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
WRITING FOR PR
 


แนวคิดหลัก การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์กรและผลิตภัณฑ์ให้กลุ่มเป้าหมายและประชาชนทั่วไปรับรู้เป็นภาระกิจที่สำคัญของฝ่ายประชาสัมพันธ์ เครื่องมือการสื่อสารประเภทหนึ่งที่จำเป็นมากๆ ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เกิดความรู้ ความเข้าใจที่ดีและถูกต้อง เสริมสร้างภาพลักษณ์ และแก้ไขความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้น คือ การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ แต่ปัจจุบันคนทำงานประชาสัมพันธ์ส่วนใหญ่ ยังเขียนงานเพื่อการประชาสัมพันธ์ไม่ตรงประเด็น บางครั้งก็ยาวเกินไป จนนักข่าวไม่สามารถนำไปลงข่าวให้ได้ รวมทั้งกลุ่มเป้าหมายอ่านแล้วไม่เข้าใจ หรือบางครั้งก็สั้นเกินไปจนไม่ทราบว่าต้องการสื่อสารในประเด็นใด การเรียนรู้เทคนิคการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ และวิธีการฝึกทักษะการเขียน จะช่วยให้ ผู้ที่ทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ และผู้ที่ต้องเขียนงานทุกท่าน สามารถสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายและประชาชนทั่วไปอย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อการอบรม
ภาคทฤษฎี
• หลักการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
• การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ (Press Release)
• การเขียนสกู๊ปข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์
• การเขียนบทความประชาสัมพันธ์
• การเขียนบทสัมภาษณ์
• การเขียนจดหมายเชิญสื่อมวลชน
• การเขียน Photo Caption
• การเขียนคำกล่าว
• การเขียนรายงานผล (Report for PR)
ภาคปฎิบัติ เตรียมการเขียนเพื่อการจัดงานแถลงข่าว 1 งาน

ประโยชน์ที่ได้รับหลังเข้าอบรม
• เรียนรู้และเข้าใจรูปแบบการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ ในเป้าหมายที่แตกต่างกัน
• สามารถเขียนงานเพื่อการประชาสัมพันธ์
• ได้รับทักษะการเขียนและสามารถนำไปฝึกฝนเพื่อพัฒนาการเขียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ – ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ / ผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร ผู้ที่ผ่านหลักสูตร PR อย่างไรให้เป็นข่าว

วิทยากรโดย: คุณกรกนก จึงภักดี วิทยากรอิสระและที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ 

รร.แกรนด์​เมอร์เคียว ฟอร์จูน พระราม 9

วันเสาร์​ที่ 20 พฤษภาคม 2560, 9.00-17.00

4000 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://

AKD SOLUTION CO.,LTD.

บริษัท เอเคดี​ โซลูชั่น จำกัด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม/สำรองที่นั่งได้ที่ คุณชยุต จึงภักดี สายตรง 062-956-5162  
ผู้เข้าชม : 190 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys