Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
ภาษาอังกฤษในงานด้านงานบริหารงานบุคคลและการสัมภาษณ์งาน
 
หลักสูตรนี้เหมาะกับใครบ้าง...
หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับ พนักงานบริหารงานบุคคล พนักงานที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษ นักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไป ที่ต้องเข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อเรียนต่อ หรือเข้าทำงานในสถาบันต่างๆ ผู้ที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษติดต่อในการสื่อสารเพื่อให้บริการแบบมืออาชีพ

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม
1. สร้างความมั่นใจการพูดและออกเสียงแบบมืออาชีพ
2. เพิ่มทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
3. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีสำหรับองค์กร
4. เพิ่มประสิทธิภาพในการสนทนาให้ตรงวัตถุประสงค์ในการสัมภาษณ์
5. เพื่อลดการสร้างความผิดพลาดในการสื่อสารระหว่างการสัมภาษณ์งาน
6. ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ได้จริง ทั้งในการทำงานและชีวิตประจำวัน

หัวข้อการฝึกอบรม
1. การออกเสียงอักขระภาษาอังกฤษที่ชัดเจนและถูกต้อง
2. วิธีการตอบคำถาม Tell me about yourself
3. การพูดถึงจุดแข็งและจุดอ่อนในการทำงาน
4.  การตอบคำถามเรื่องออกจากงานเก่า
5. การตอบคำถามเรื่องการมองอนาคตในอีก 5 ปีข้างหน้า
6. หัวข้อที่ควรระวังในการสัมภาษณ์
7. Workshop การฝึกการถามและคำถามแบบสัมภาษณ์จริง

วิธีการฝึกอบรม
ทำความเข้าใจหลักและเทคนิคในกระบวนการปฏิบัติจริง และทบทวนหลักการออกเสียงและฝึกฝนประโยคที่ใช้ในการสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ   รวมทั้งร่วมกันจัดทีมทำกิจกรรม work shop

อาจารย์อาทิตยา  พรพนารัตน์ 

โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26

วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561, 09.00-16.00 น.

3900 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.knctrainingcenter.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=2147523841&Ntype=2

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
34/289 หมู่บ้านไทยสมบูรณ์ 2 หมู่ที่ 2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร. : 02-191-2509  Fax.: 02-903-0080 ต่อ 5283 
มือถือ : 062-315-5283, 081-847-6341
อีเมล์ : knctrainingcenter@hotmail.com   เว็บไซต์ : www.knctrainingcenter.com
ผู้เข้าชม : 182 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys