Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
บุคลิกภาพนักขายมืออาชีพ สุดยอดเทคนิคบุคลิกภาพที่ดีเปลี่ยนข้อร้องเรียนเป็นชื่นชม
 
วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม
1. เพื่อเสริมสร้างความรู้และเตรียมความพร้อมให้กับผู้เข้าอบรมได้เข้าใจถูกต้อง ในเรื่องของบุคลิกภาพที่ถูกต้องดูดีของผู้ให้บริการ
2. เพื่อสร้างสรรค์ให้ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักถึงคุณค่าที่แท้จริง ของการเป็นนักบริการที่ดี และสามารถฝึกฝนพัฒนาตนเองให้เป็นนักบริการที่เป็นเลิศได้
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้นำเอาความรู้ไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวัน หรืองานที่ทำอยู่ได้อย่างเหมาะสม
4. เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดี และมีความก้าวหน้าส่งมอบการบริการที่ดีให้กับลูกค้าหรือผู้รับการบริการ ทั้งลูกค้าภายในและภายนอกองค์กร
5. เพื่อเป็นการสนับสนุนหลักพันธกิจขององค์กร ตลอดจนเป็นการเพิ่มชื่อเสียงให้กับองค์กร เป็นที่รู้จักแพร่หลายและเกิดการบอกต่อ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในการให้บริการ
6.  เพื่อสนับสนุนการฝึกบุคลิกภาพที่ดีของนักบริการชั้นนำ
7. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีใจรักในการเป็นจิตอาสาโดยสามารถสื่อให้ลูกค้ารู้สึกได้จากการกระทำและบุคลิกภาพที่สื่อออกมาต่อลูกค้า
8. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม มีทักษะในการสื่อสารที่ดี และสามารถเจรจาสื่อสารในเรื่องต่างๆ ได้สำเร็จ
9. เพื่อเสริมสร้างเสน่ห์ให้กับผู้ให้บริการ และเป็นการสร้างความประทับใจให้กับผู้ได้รับบริการ

หัวข้ออบรม
1. สุดยอดบุคลิกภาพและความพร้อมของผู้ให้บริการมาตรฐานระดับ Hi-end
2. เทคนิคการค้นหาบุคลิกภาพที่ดีในแบบของตนเอง
3. ปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพในยามสถานการณ์เปลี่ยน
4. เทคนิคการเรียนรู้ความต้องการอย่างรวดเร็วของลูกค้า
5. เข้าถึง เข้าหาลูกค้าอย่างถูกวิธี เพื่อลดการปฏิเสธ
6. ระดับความสัมพันธ์ในการเข้าถึงลูกค้า < CRM, CEM, CE >
7. สุดยอดของนักนำเสนออย่างมืออาชีพ
8. ขั้นตอนการแก้ไขสถานการณ์หากเกิดการร้องเรียน
9. เทคนิคการพลิกวิกฤตเป็นโอกาสจากกรณีการถูกร้องเรียน
10. เติมไฟในใจเป็นกำลังใจแก้ไขสถานการณ์
11. การบริการเหนือความคาดหมาย
12. นิสัย 4 ประเภทของลูกค้า
13. เทคนิคการบริหารเวลาในการให้บริการ
14. บทสนทนาสร้างความประทับใจ
15. เทคนิคการเจรจาเพื่อค้นหาความต้องการ
16. เทคนิคการมัดใจลูกค้าใหม่ให้เป็นลูกค้าประจำ 

ระยะเวลา :   หลักสูตร 1 วัน   (6 ชั่วโมง)

เทคนิคการฝึกอบรม  
· การเรียนรู้แบบผู้มีประสบการณ์เพื่อทำให้สามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที เพราะได้ผ่านการคิดร่วมกันระหว่างการฝึกอบรมแล้ว
· การฝึกอบรม มีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย
  - การบรรยาย : เนื้อหาใกล้ตัวเพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้ 
  - Work Shop : เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
  - การนำเสนอ : ฝึกฝนการแสดงออกและการนำเสนอ
  - การตอบคำถาม : กระตุ้นให้ผู้ฝึกอบรมได้คิดและแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่

อาจารย์ธนภัทร  ธรรมากัลยากุล

โรงแรมอมารี สุขุมวิท ซอย 5

วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560, 09.00-16.00 น.

4500 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.knctrainingcenter.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=540029675&Ntype=2

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
34/289 หมู่บ้านไทยสมบูรณ์ 2 หมู่ที่ 2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร./โทรสาร :  02-191-2509     มือถือ :  062-315-5283, 081-847-6341
อีเมล์ : knctrainingcenter@hotmail.com     เว็บไซต์ : www.knctrainingcenter.com
ผู้เข้าชม : 247 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys