Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
รับสมัครอาจารย์ร่วมโครงการ Talent Mobility 4.0 // ฟรี
 
สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
จัดโครงการอบรม Talent Mobility

รับสมัครบุคลากรด้านการวิจัย / อาจารย์ เพื่อพัฒนาทักษะให้มีความรู้ความเข้าใจรูปแบบการทำงานขององค์กรภาคเอกชน เพื่อความยั่งยืนของการพัฒนางานวิจัยไปสู่การนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง 


รับจำนวนจำกัดเพียง 40 ท่าน ไม่มีค่าใช้จ่าย

- การสื่อสารที่ทรงพลังอย่างมีกลยุทธ์ 360 องศา เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
- ความคิดสร้างสรรค์และการสร้างสรรค์งานนวัตกรรม

- ระบบการบริหารจัดการคุณภาพการผลิตในภาคอุตสาหกรรม 14 QC Tools

- กลยุทธ์การแก้ปัญหาและการตัดสินใจในการทำงานบริหารจัดการ

- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมองค์กรและระบบจัดการองค์กร

- การวิจัยเพื่อการพัฒนาเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0

**ศึกษาดูงานสถานประกอบการทางด้านอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนางานวิจัย


รศ.ดร.วิษณุ มีอยู่ รศ.ดร.อธิคม ฤกษบุตร
ดร.ณฎฐพล วุฒิพันธุ์ คุณสัญชัย ทองจันทรา คุณนรินทร์ กาบบัวทอง

และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ระหว่างวันที่ 23-31 พฤษภาคม 2560, 9.00 - 16.00 ยhttp://www.training.mut.ac.th/startup/readNewsDetail/000327

สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครโทร. 0-2988-3655, 0-2988-3666 ต่อ 2333-4, 2360-1
        092-2464638
E-mail: training@mut.ac.th
Line ID: muttraining
ผู้เข้าชม : 536 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys