Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
“สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม”
 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยคณะเศรษฐศาสตร์ ร่วมกับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญผู้สนใจสมัครเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม (เพิ่มเติม) โครงการ “สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม”รุ่นที่ 2 ปีงบประมาณ 2560 จำนวน 10 คน โดยรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 เมษายน 2560 

เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 09.00 น. - 16.00 น. (จำนวน 72 ชั่วโมง) 

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 เมษายน 2560 
เริ่มอบรม วันที่ 22 เมษายน – 11 มิถุนายน 2560 
สถานที่อบรม : คณะเศรษฐศาสตร์ (อาคารใหม่) และสถาบันคอมพิวเตอร์ มร. 

ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการฝึกอบรม 2 หลักสูตร จำนวน 72 ชั่วโมง ดังนี้ 
1. หลักสูตรการบริหารจัดการทางธุรกิจ จำนวน 48 ชั่วโมง 
2. หลักสูตรการสร้างเว็ปไซต์ในการขายสินค้าบนอินเตอร์เน็ต จำนวน 24 ชั่วโมง 

ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและสมัคร ได้ที่ 
สำนักงานโครงการ“เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่” คณะเศรษฐศาสตร์ (อาคารใหม่) ชั้น 2 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์ 02-310-8000 ต่อ 4544 หรือ มือถือ 08-0780-9527 และ 08-9049-8262 
โทรสาร 02-310-8000 ต่อ 4520 

รายละเอียดของโครงการดูได้จาก Website: http://www.nec.ru.ac.th/

คณะเศรษฐศาสตร์ และสถาบันคอมพิวเตอร์ ม.รามคำแหง

, เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 09.00 น. - 16.00 น.

3000 (ราคานี้รวม vat 7% แล้ว)

http://www.nec.ru.ac.th/

โครงการ“เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่” ม.ร.สำนักงานโครงการ“เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่” คณะเศรษฐศาสตร์ (อาคารใหม่) ชั้น 2 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์ 02-310-8000 ต่อ 4544 หรือ มือถือ 08-0780-9527 และ 08-9049-8262 
โทรสาร 02-310-8000 ต่อ 4520 

รายละเอียดของโครงการดูได้จาก Website: http://www.nec.ru.ac.th/
ผู้เข้าชม : 130 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys