Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
การสอบมาตรฐานวิชาชีพ HR ครั้งที่ 1/2560...ฟรีค่าธรรมเนียมการสมัครสอบครั้งแรก
 
ศูนย์รับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักบริหารทรัพยากรมนุษย์แห่งสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM HRCC) ภายใต้การสนับสนุนของ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้รับการรับรองจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ให้เป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ในสาขาวิชาชีพนักบริหารงานบุคคล  โดยมีวัตถุประสงค์ในการยกระดับความเป็นมืออาชีพของนัก HR สู่มาตรฐานสากล เพื่อให้ได้รับการยอมรับในความรู้ ทักษะ ตลอดจนความสามารถและได้รับ“คุณวุฒิวิชาชีพ” ที่สอดคล้องกับสมรรถนะประสบการณ์และความรู้ที่แท้จริงของแต่ละบุคคล เพื่อตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม

คุณสมบัติผู้สมัครสอบมาตรฐานวิชาชีพ HR
ผู้สมัครสอบชั้น 3
•ผู้ขอรับรองในชั้นนี้ต้องมีประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพที่สอบไม่น้อยกว่า 3 ปี  
•พิจารณาจากการสอบข้อเขียนในสมรรถนะที่เลือก + Portfolio 
ผู้สมัครสอบชั้น 4
•ผู้ขอรับรองในชั้นนี้ต้องมีประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพที่สอบไม่น้อยกว่า 5 ปี 
•พิจารณาจากการสอบข้อเขียนในสมรรถนะที่เลือก + Portfolio + การสอบสัมภาษณ์ 
ผู้สมัครสอบชั้น 5
•ผู้ขอรับรองในชั้นนี้ต้องมีประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพไม่น้อยกว่า 10 ปี 
•พิจารณาจากการสอบข้อเขียนสมรรถนะรวมทุกวิชา + Portfolio + การสอบสัมภาษณ์ 
ผู้สมัครสอบชั้น 6
•ผู้ขอรับรองในชั้นนี้ต้องมีประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพไม่น้อยกว่า 15 ปี 
•พิจารณาจาก Portfolio + การสอบสัมภาษณ์ 

**ฟรีค่าธรรมเนียมการสมัครสอบครั้งแรก สำหรับผู้สมัครสอบชั้น 3 และ 4**
สำหรับผู้สมัครสอบชั้น 5 ชำระค่าธรรมเนียมการสอบเพียง 500 บาท 
สำหรับผู้สมัครสอบชั้น 6 ชำระค่าธรรมเนียมการสอบเพียง 1,000 บาท 


ศูนย์ PIM HRCC เปิดสอบมาตรฐานวิชาชีพ HR ครั้งที่ 1/2560 (ศูนย์สอบแจ้งวัฒนะ)
•วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2560 (สอบข้อเขียน ชั้น 3, 4, 5) 
•วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2560 (ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ชั้น 4, 5, 6) 

สนใจสอบครั้งที่ 1/2560 (ศูนย์สอบแจ้งวัฒนะ): 
กรุณากรอกใบสมัครตัวจริง พร้อมแนบหลักฐานตัวจริงและแฟ้มสะสมผลงานตัวจริง (Portfolio) ส่งกลับมาภายในวันที่ 28 เมษายน ที่:ศูนย์รับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักบริหารทรัพยากรมนุษย์แห่งสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM HRCC)85/1 หมู่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

ท่านสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร หลักฐานประกอบการสมัคร แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)ผ่านทางช่องดังนี้: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B4BLoSXH2AK4NUN1N2EwbFliUWcศูนย์รับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักบริหารทรัพยากรมนุษย์แห่งสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM HRCC)

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 85/1 หมู่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2560 (สอบข้อเขียน ชั้น 3, 4, 5) , 8:00 - 12:00 น.https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B4BLoSXH2AK4NUN1N2EwbFliUWc

ศูนย์รับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักบริหารทรัพยากรมนุษย์แห่งสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM HRCC)ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:ศูนย์รับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักบริหารทรัพยากรมนุษย์แห่งสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM HRCC)
ชื่อผู้ติดต่อ:คุณนิตยา บุราคร
อีเมล์:hrcc@pim.ac.th; nittabur@pim.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :02-832-0320

ผู้เข้าชม : 778 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys