Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
การปฏิรูปงานจัดซื้อจัดหาสู่ยุคดิจิทัล
 
เราปฏิเสธไม่ได้แล้วว่าธุรกิจทุกวันนี้กำลังก้าวสู่ยุคดิจิทัลกันอย่างเต็มตัว และจะเข้มข้นมากขึ้นเมื่อทั้งคู่ค้าและคู่แข่งขอเราต่างก็ปรับตัวพัฒนาระบบธุรกิจของตนให้ทันสมัยหรือล้ำสมัยยิ่งขึ้นในทุกระบบงานไม่ว่าจะเป็น งานผลิต งานด้านการขาย งานด้านการตลาด งานด้านเทคโนโลยีหรือแม้แต่งานด้านการจัดซื้อหา ความท้าทายคือ เราจะชะลอหรือจะหยุด หรือจะนำ หรือจะไปพร้อมกันกับเขาเหล่านั้น การสัมมนาในหัวข้อนี้จะเป็นการจูงใจและแนะนำแนวทางการพัฒนางานจัดซื้อจัดหาให้เทียบชั้นกับองค์ชั้นนำต่างๆ ด้วยการปฏิรูปงานจัดซื้อจัดหาสู่ยุคดิจิทัลและใช้ประโยชน์นวัตกรรมทางสารสนเทศให้เป็นประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

หัวข้อสัมมนา (เวลา 09.00 - 16.00 น.)
-มูลเหตุจูงใจให้ต้องเปลี่ยนแปลง (Motivation to changing)
-บทนำสู่การปฏิรูปการจัดซื้อจัดหา (Introduction to Procurement Digital Transformation)
-วางแผนสู่ความสำเร็จในการปฏิรูปสู่ยุคดิจิทัล (Plan to Success In Digital Transformation)
-หลักการและนวัตกรรมนำสู่ยุคดิจิทัล ( Principle & Innovation Digital Transformation)
-กรณีศึกษาความสำเร็จจากการปฏิรูปการจัดซื้อจัดหา  (Case Study : Successor in Procurement Digital Transformation)

อ. ธีรทูล แก้วเครือคำ
C.P.K., C.P.S., Ms.IT, MBA
คณะทำงาน Logistics Clinic สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

โรงแรมรอแยล เบญจา สุขุมวิท 5

วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560, จำนวน 1 วัน (9:00 น. – 16:00 น.)

3,900 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.onestep2016.com/seminar-details.php?id=78

บริษัท วันสเต็ป เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท วันสเต็ป เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

โทร: 062-951-2245, 092-464-9598 
E-Mail : contact@onestep2016.com
หรือเว็บไซต์ www.onestep2016.com
ผู้เข้าชม : 171 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys