Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
บรรยายและอภิปรายวิชาการ เรื่อง ลางและนิมิตทางเศรษฐกิจของไทย ปี 2010 ฟรี
 
โดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)งานที่จัดเป็นการบรรยายประกอบการนำเสนอผลการวิจัยของศาสตราจารย์ ดร.อัญญา ขันธวิทย์ และการอภิปรายเพื่อขยายผลเชิงวิชาการโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและเศรษฐศาสตร์สำหรับการพยากรณ์วัฏจักรเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี 2010
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: 

ส่วนงานประชาสัมพันธ์

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

กรุงเทพฯ 10200ห้องบรรยาย 201 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

อังคารที่ 22 ธันวาคม 2552, 8.30 - 12.30 น.http://www.bus.tu.ac.thAdmin

ติดต่อ : -
โทรศัพท์ : -
Email : contact@thaitrainingzone.com
Website :
ผู้เข้าชม : 1440 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys