Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
การใช้ AutoCAD Revit Architecture 2016 - Essentials Course
 
โปรแกรม Autodesk Revit Architecture 2016 เป็นโปรแกรมออกแบบสถาปัตยกรรมด้วยเทคโนโลยีการโมเดลรายละเอียดอาคาร BIM (Building Information Modeling) ทำให้สถาปนิก วิศวกร ผู้รับเหมาก่อสร้างหรือผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ สามารถนำข้อมูลรายละเอียดอาคารไปใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง  ลดการทำงานซ้ำซ้อน ลดการทำงานขัดแย้งกัน ลดต้นทุนในการทำงานทั้งระบบ และขณะเดียวกัน ได้คุณภาพงานออกแบบที่ดีขึ้น

การโมเดลรายละเอียดอาคาร (BIM) นั้น โดยในงานสถาปัตยกรรมนั้นเปรียบเสมือนงานต้นน้ำที่สถาปนิกเป็นผู้สร้างข้อมูลให้เลื่อนไหลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ และก่อสร้างได้ใช้งานได้อย่างราบรื่น ไม่ต้องเสียเวลาในการสร้างข้อมูลใหม่ซ้ำ ๆ ทำให้เสียเวลาเปลืองต้นทุนการทำงานและมีโอกาสผิดพลาดได้มากซึ่ง Autodesk Revit Architecture เป็นหนึ่งในตระกูล Autodesk ที่ทำงาน BIM  ได้ครบวงจร 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ : สถาปนิก พนักงานเขียนแบบ พนักงานประมาณราคา นักสร้างภาพทัศนียภาพ 3 มิติ หรือ ภาพเคลื่อนไหว วิศวกรที่ต้องการประมาณราคาก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ วิศวกรงานระบบ MEP วิศวกรโครงสร้าง พนักงานเขียนแบบโครงสร้างและ MEP ที่ต้องการใช้ BIM ได้อย่างครบวงจร และเป็นพื้นฐานไปใช้งานใน Revit MEP, Revit Structure  วันที่ 1 :

แนะนำคำสั่งหน้าจอ Autodesk Revit Architecture 2016 

• การสร้างงานใหม่ การเปิดไฟล์งาน และการเซฟไฟล์งาน 
• การใช้งาน Project Browser 
• การแสดงภาพในหน้าต่าง 3D และการใช้งาน ViewCube 
• การวางผัง กำหนดชั้น และการใส่โครงสร้าง Grid, Level&Structure 
• การใส่กำแพงภายนอก และภายใน 
• การใส่ประตู การใส่หน้าต่าง 
• การ Moving Elements 

วันที่ 2 : 

• การใส่ Curtain Wall 
• การใส่พื้นที่อาคาร 
• การทำพื้นเอียง 
• การใส่หลังคาแบบต่างๆ 
• การใส่บันได 
• การเปิดดาดฟ้า และการใส่ราวจับ 
   
วันที่ 3 : 

• การ Creating Groups 
• การตั้งค่าแสดงผลในหน้าจอ 3 มิติ 
• การสร้างภาพนำเสนอ 
• การตั้งกล้องเพื่อสร้างไฟล์ภาพยนต์ 
• การคำนวณรายการวัสดุก่อสร้าง 
• การจัดแบบลงหน้ากระดาษ 
• การพิมพ์แบบ


อ.ไชยวัฒน์ ปราศราคี  สถาปนิก ผู้เชี่ยวชาญการใช้งานโปรแกรม Autodesk Revit Architecture

ศูนย์อบรมทูพลัส ฯ

วันจันทร์ที่ 1-3 สิงหาคม 2559, 09:30-16:30 น.

13,910 (ราคานี้รวม vat 7% แล้ว)

http://www.twoplustrainingcenter.com/+Revit++Architecture+2015+Basic/index.html

ทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

ทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

คุณภิญญาพัชญ์ สุขถาวร

Mobile : 086 307 2163
Tel : 02 513 7494-9 Ext.102
Call Center : 02 513 7500
Fax : 02-5139938
Email : sales@twoplustrainingcenter.com
Website: http://www.twoplustrainingcenter.com/

ผู้เข้าชม : 1919 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys