Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
สัมมนาฟรี! “รู้ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ทำงานง่ายกว่าที่คิด”
 
จัดโดย: กรมสรรพากร


ด้วยในปัจจุบันมีผู้ประกอบการเป็นจำนวนมาก ที่ยังปฏิบัติไม่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดในเรื่องการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย   ซึ่งเป็นวิธีการเสียภาษีเงินได้วิธีหนึ่ง  กรมสรรพากรจึงจัดให้มีการสัมมนา เรื่อง  “รู้ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ทำงานง่ายกว่าที่คิด” 

เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการและผู้เสียภาษีทราบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการหักภาษี ณ ที่จ่าย  และแนะนำกฎหมายที่เกี่ยวข้อง   รวมไปถึงสิทธิประโยชน์และข้อยกเว้นต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการได้ทราบถึงวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้อง ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้ซักถามข้อสงสัย


สรรพากร Call Center 

หมายเลขโทรศัพท์ 02-272-8000จันทร์ที่ 23- พฤหัสที่ 26 พฤศจิกายน 2552, วันละ 2 รอบ 08.30-12.00 และ 13.00-16.30 น.http://www.rd.go.th/publish/272.0.htmlAdmin

ติดต่อ : -
โทรศัพท์ : -
Email : contact@thaitrainingzone.com
Website :
ผู้เข้าชม : 2322 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys