Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
KSC เชิญสัมมนา “Unlock the Computer Crime Act B.E.2550” ไม่มีค่าใช้จ่าย
 
บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จำกัด 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนา “Unlock the Computer Crime Act B.E.2550”

การสัมมนาเพื่อเจาะลึกข้อมูลสถานการณ์อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ในประเทศไทย และตัวอย่างกรณีศึกษารวมถึงปัญหาที่เกิดขึ้นหลังจากแต่ละองค์กรได้มีการจัดเก็บ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติและการแก้ปัญหา ให้องค์กรของท่านสามารถบริหารจัดการให้สอดคล้องกับ พรบ. คอมพิวเตอร์ 2550

วันและเวลาสัมมนา: วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2552 เวลา 13.00-17.00 น.
สถานที่: โรงแรมแลนด์มาร์ค ห้อง Ballroom (ชั้น 7)
ค่าใช้จ่าย: ไม่มีค่าใช้จ่ายในงานสัมมนา

ลงทะเบียนร่วมงานสัมมนา ภายในวันที่ 3 พฤศจิกายนนี้
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบิสิเนส โซลูชั่นส์ โทร. 0 2979 7999

http://www.ksc.net/TH/Products-Business-TodayPromotion-Detail.aspx?PROMOTION_ID=23


13.00 - 13.30 น. ลงทะเบียน

13.30 - 13.35 น. พิธีกรกล่าวต้อนรับ และเชิญผู้บริหารกล่าวเปิดงาน

13.35 -  13.40 น. เปิดงานสัมมนา โดยคุณปรัชญา บุญรอดพานิช  ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จำกัด

13.40 - 14.45 น.
หัวข้อที่ 1 : ฐานความผิดและบทลงโทษขององค์กรและหน่วยงานที่ละเลยการจัดเก็บข้อมูลการจราจรคอมพิวเตอร์ 
วิทยากร : รศ. ดร. ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ที่ปรึกษาคณะกรรมการด้านอาชญากรรมคอมพิวเตอร์, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ   
หัวข้อที่ 2 : สถานการณ์อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ในประเทศไทยเพื่อเป็นกรณีศึกษา 
วิทยากร : พ.ต.อ.ศิริพงษ์ ติมุลา ผู้กำกับการศูนย์ตรวจสอบและวิเคราะห์การกระทำผิดทางเทคโนโลยี สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

14.45 - 15.00 น. Coffee Break

15.00 – 17.00 น. สัมมนาเชิงวิชาการ โดยแบ่งออกเป็น 2 ห้อง ตามประเภทการบริหารจัดการ ซึ่งประกอบด้วย

ห้องสัมมนาที่ 1: หัวข้อ “Log Management Customized Solutions” 
เหมาะสำหรับ: องค์กรที่ต้องการติดตั้งอุปกรณ์ในการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้
ที่หน่วยงานขององค์กร ตลอดจนต้องการบริหารจัดการด้วยตนเอง
หัวข้อ : 
• องค์กรต้องปฏิบัติอย่างไร เพื่อให้สอดคล้องกับพรบ. คอมพิวเตอร์
• การประยุกต์ใช้ IT Solutions ในองค์กร ให้สอดคล้องกับพรบ. คอมพิวเตอร์
วิทยากร :
1. คุณปฐม สุขสถิตย์ Technical Consultant , Fortinet International Inc.
2. คุณธิติมา มานิตพร Sales Manager  บริษัท อี้ หร้ง คอนซัลแตนท์ส จำกัด

ห้องสัมมนาที่ 2: หัวข้อ “Centralized Log Hosting”
เหมาะสำหรับ: องค์กรที่ไม่ต้องการเสียค่าใช้จ่ายในการลงทุนอุปกรณ์ และมีเจ้าหน้าที่จำนวนจำกัดในการดูแลและบริหารจัดการการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์
หัวข้อ :
1. องค์กรต้องปฏิบัติอย่างไร เพื่อให้สอดคล้องกับพรบ. คอมพิวเตอร์
2. การประยุกต์ใช้ IT Solutions ในองค์กร ให้สอดคล้องกับพรบ. คอมพิวเตอร์
วิทยากร :
1. คุณสมบัติ วิสุทธิปราชญ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย Internet Technology, บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จำกัด.
2. คุณพงษ์สวัสดิ์ พยุงวงษ์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ  Sysware (Thailand) Co., Ltd.1. รศ. ดร. ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
   • รองศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   • กรรมการพิจารณาปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
   • ที่ปรึกษาคณะกรรมการด้านอาชญากรรมคอมพิวเตอร์, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2. พ.ต.อ.ศิริพงษ์ ติมุลา
   • ผู้กำกับการศูนย์ตรวจสอบและวิเคราะห์การกระทำผิดทางเทคโนโลยี สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
3. คุณปฐม สุขสถิตย์ Technical Consultant , Fortinet International Inc.
4. คุณธิติมา มานิตพร Sales Manager  บริษัท อี้ หร้ง คอนซัลแตนท์ส จำกัด
5. คุณสมบัติ วิสุทธิปราชญ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย Internet Technology, บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จำกัด.
6. คุณพงษ์สวัสดิ์ พยุงวงษ์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ  Sysware (Thailand) Co., Ltd.


โรงแรมแลนด์มาร์ค ห้อง Ballroom (ชั้น 7)

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2552, 13.00-17.00 น.http://www.ksc.net/TH/Products-Business-TodayPromotion-Detail.aspx?PROMOTION_ID=23KSC Commercial Internet Co.,Ltd

ติดต่อ : Pattama Detudom
โทรศัพท์ : 029797777
Email : pattama_det@ksc.net
Website : www.ksc.net
ผู้เข้าชม : 1731 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys