Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
“การบริหารโครงการอย่างมืออาชีพ และการเตรียมความพร้อมการสอบ PMP"
 
อบรม 13, 20, 27 พฤษภาคม และ 3, 17 มิถุนายน 2560 (รวม 5 วัน)

เปิดสอนโดยสถาบันการศึกษาแห่งแรกของไทย
และอาจารย์ที่ได้รับ PMP Certificate จาก PMI
ราคาปกติท่านละ 39,000 บาท
สมัครก่อนล่วงหน้า 15 วันลดเหลือท่านละ 37,500 บาท
สมัครตั้งแต่ 5 ท่านขึ้นไปลดเหลือท่านละ 35,500 บาท

โบนัสพิเศษ! สำหรับผู้เข้าอบรมที่มีผล Post-test ในโครงการสูงสุดเป็น 2 อันดับแรก 
(โดยต้องได้คะแนนผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน PMI ด้วย)
โครงการยังมอบทุนค่าสมัครสอบ PMP ฟรี จำนวน 2 ทุน มูลค่าทุนละกว่า $400

สิทธิประโยชน์สำหรับผู้เข้าอบรม
- หนังสือสรุปเนื้อหาวิชา (Study Note) 2 เล่ม และหนังสือ “การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ในรูปแบบ PMP"  ซึ่งเป็นตำราภาษาไทยในการเตรียมตัวสอบ PMP รวม 3 เล่ม มีมูลค่ารวมกว่า 6,500 บาท (ฟรี) และยังมีเอกสารประกอบการบรรยายอื่นๆ อีก
- อาหารว่างและอาหารกลางวัน ประกาศนียบัตรรับรองจากนิด้าเพื่อนำไปใช้ประกอบการสมัครสอบ (โดยต้องเข้าครบ 80%)
- ได้รับสิทธิเข้าอบรมซ้ำ!! หลังจากจบอบรมไปแล้วภายใน 1 ปี
- หากส่งในนามนิติบุคคล สามารถนำค่าอบรมไปลดหย่อนภาษีกับกรมสรรพากรได้สูงถึง 2 เท่า!!


1. Project Management Fundamentals
2. Integration Management
3. Scope Management
4. Time Management 
5. Cost Management
6. Quality Management
7. Human Resource Management
8. Communication Management
9. Risk Management
10. Procurement Management
11. Stakeholder Management
12. Professional and Social Responsibility
13. PMP Exam Preparation/ Project Management Software


รศ.พ.ต.ต.ดร.ดนุวศิน เจริญ
ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ นิด้า

ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี - รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ร.ร.นายร้อยตำรวจ (ไทย)
ปริญญาโท - Master of Science (Information Resources Management and Telecommunication Network Management) Syracuse University (สหรัฐอเมริกา)
ปริญญาโท - Master of Science (Management of Information Systems and Technology) Claremont Graduate University (สหรัฐอเมริกา)
ปริญญาเอก - Ph.D. (Information Systems and Technology) Claremont Graduate University (สหรัฐอเมริกา)
- ได้รับ PMP Certificate และรับรองโดย Project Management Institute (PMI)


สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

อบรมทุกวันเสาร์, เวลา 08.30-17.30 น.

39,000 บาท (ราคานี้รวม vat 7% แล้ว)

http://mba.nida.ac.th/cbi/images/2016/NIDA_PMP_2_26_1_60.pdf

ศูนย์นวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ NIDA

Center for Business Innovation

ศูนย์นวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
โทร 02-7273985
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://mba.nida.ac.th/cbi/th/
ผู้เข้าชม : 173 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys