Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
ระบบธุรกิจอัจฉริยะ และการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจสำหรับผู้บริหาร
 
รุ่นที่ 2 (อบรมทุกวันเสาร์ เวลา 08.00-15.00 น.)
อบรม 5, 19, 26 สิงหาคม และ 2, 9 กันยายน 2560 (รวม 5 วัน)
(ราคาปกติ ท่านละ 15,900 บาท)

ด่วน! รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 15 กรกฎาคม 60

สมัครก่อนวันอบรมจริง 15 วันลดเหลือ 13,900 บาท
สมัครตั้งแต่ 5 ท่านขึ้นไปลดเหลือท่านละ 10,900 บาท

ดูรายละเอียดเพิ่มเพิ่มได้ที่ http://mba.nida.ac.th/cbi/th/- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงสวัสดิ์ จงวัฒน์ผล ผู้อำนวยการหลักสูตร 
- วิทยากรของหลักสูตร เป็นคณาจารย์ของคณะบริหารธุรกิจ และคณะอื่นๆ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และจากสถาบันอื่นที่มีประสบการณ์ในการบรรยาย และการให้คำปรึกษาแนะนำในหลายองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนชั้นนำทั่วประเทศ 


สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

อบรมทุกวันเสาร์ , เวลา 08.00-15.00 น.

ราคาปกติ 15,900 บาท (รวม VAT แล้ว) (ราคานี้รวม vat 7% แล้ว)

http://mba.nida.ac.th/cbi/images/2017/Business_Intelligence_2.pdf

ศูนย์นวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ NIDA

Center for Business Innovation

ศูนย์นวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
โทร 02-7273985
ผู้เข้าชม : 230 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys