Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
หลักสูตร "NIDA Executive Mini MBA" การพัฒนาผู้บริหารยุคใหม่ รุ่นที่ 10
 
กลุ่มเป้าหมาย รับจำนวนจำกัด
-สำเร็จระดับปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา และควรมีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปี
-เจ้าของกิจการ ผู้จัดการธุรกิจ หรือผู้บริหารระดับกลางขึ้นไป
-ผู้สนใจที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ด้านการบริหารแต่มีเวลาจำกัด


ค่าธรรมเนียม
ค่าลงทะเบียนปกติคนละ 49,500 บาท*
*พิเศษ : 
1. กรณีเป็นศิษย์เก่านิด้า/หรือเคยอบรมกับศูนย์/ หรือผู้ที่เคยอบรมกับศูนย์แนะนำมา จะลดเหลือ 48,000 บาท
2. กรณีสมัครพร้อมกันตั้งแต่ 2-4 คน ลดเหลือคนละ 47,000 บาท
3. กรณีสมัครพร้อมกันตั้งแต่ 5 คนขึ้นไปลดเหลือคนละ 45,000 บาท

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://mba.nida.ac.th/cbi/th/วิทยากรของหลักสูตร เป็นคณาจารย์ของคณะบริหารธุรกิจ และคณะอื่นๆ จากสถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์ และจากสถาบันอื่นที่มีประสบการณ์ในการบรรยาย และการให้คำปรึกษาแนะนำในหลาย
องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนชั้นนำทั่วประเทศ


สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

อบรมทุกวันพฤหัสบดี เวลา 18.00-21.00 น. และวันเสาร์ เวลา 08.30-15.30 น. ,

49,500 (ราคานี้รวม vat 7% แล้ว)

http://mba.nida.ac.th/cbi/images/2017/Executive_MiniMBA_10_23_2_60.pdf

ศูนย์นวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ NIDA

Center for Business Innovation

ศูนย์นวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
โทร 02-7273985
ผู้เข้าชม : 192 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys