Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
Site Visit : Innovation การสร้างนวัตกรรมองค์กร
 
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมศึกษาดูงาน
Site Visit : Innovation การสร้างนวัตกรรมองค์กร

บริษัท 3 เอ็ม ประเทศไทย จำกัด

วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560

 

วัตถุประสงค์

เยี่ยมชมองค์กร เรียนรู้แลกเปลี่ยน ประสบการณ์จากองค์กรที่มีตัวอย่างและวิธีปฏิบัติที่ดี ในด้านการสร้างนวัตกรรมองค์กร แนวทางและเครื่องมือในการพัฒนานวัตกรรม และกลยุทธ์การแก้ปัญหาด้านความยั่งยืนด้วยกระบวนการเชิงนวัตกรรม

ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับ

เห็นตัวอย่าง ประสบการณ์ที่ดีจากองค์กรตัวอย่างที่ทำได้จริง เพื่อเป็นประโยชน์และต่อยอดในการปรับใช้กับองค์กร รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข

กลุ่มเป้าหมาย

สำหรับองค์กรหรือผู้ที่ต้องการศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เห็นตัวอย่างหรือแนวทาง เครื่องมือ ในการสร้างสภาพแวดล้อมและออกแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อการสร้างนวัตกรรมในองค์กรอย่างยั่งยืน

วิธีการ

การเยี่ยมชมหน่วยงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากองค์กรที่มีตัวอย่างที่ดี ชี้ประเด็น สรุปประเด็นโดยผู้เชี่ยวชาญ และถาม-ตอบ

ค่าธรรมเนียมต่อครั้ง

สถานะสมาชิก ราคาก่อนรวม VAT ราคารวม VAT Promotion สมัคร 3 ท่านส่วนลดรวม 900 บาท Promotion สมัคร 5 ท่านส่วนลดรวม 1,800 บาท
สมาชิกสถาบัน 3,900 4,173 11,556 18,939
บุคคลทั่วไป 4,500 4,815 13,482 22,149
รวมค่าเอกสาร ค่าพาหนะ อาหารว่าง อาหารกลางวัน ผู้เชี่ยวชาญ Pre-Brief และสรุปประเด็น

กำหนดการ

การสร้างนวัตกรรมองค์กร
บริษัท 3 เอ็ม ประเทศไทย จำกัด

วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560

……………………………………………………….

08.30 – 09.00 น.          –  ลงทะเบียนที่ชั้น 12 ณ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

09.00 – 11.00 น.          –  Pre Brief แนะนำประเด็น แนวคิด

11.15 น.                     –  ออกเดินทาง

11.30 – 12.30 น.          –  รับประทานอาหารกลางวัน

13.30 – 16.30 น.           เยี่ยมชมหน่วยงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์

                                  – การสร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศสู่วัฒนธรรมแห่งนวัตกรรมที่เชื่อมโยงทั้งการ

                                   กล้าเสี่ยงและการยอมรับข้อผิดพลาด

                                   – กลยุทธ์การสนับสนุนพนักงานเพื่อค้นพบสิ่งใหม่ที่นอกเหนือจากขอบเขตงานที่ตนเองรับผิดชอบ

                                   – แนวทางและเครื่องมือในการพัฒนานวัตกรรมในองค์กร

                                    – กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์3M

                                    – กระบวนการกำหนดแผนแม่บทนวัตกรรม                                                         

                                    – ถาม-ตอบ และสรุปประเด็น

16.30 น.                       –  เดินทางกลับ

คุณวุฒิพงศ์ บุญนายวา

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ,บริษัท 3 เอ็ม ประเทศไทย จำกัด

วันที่ 8 กันยายน 2560, เวลา 8:30-16:30 น.

Member 3,900 บาท Non-Member 4,500 สมัคร 3 ท่าน/รุ่น/หลักสูตร รับส่วนลดรวม 900 บาท (ราคานี้ไม่รวม vat (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.ftpi.or.th/event/12979

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายฝึกอบรม สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ โทรศัพท์ : 0-2619-5500 ต่อ 451-456
โทรสาร : 0-2619-8098  อีเมล์ : training@ftpi.or.th
 
ผู้เข้าชม : 250 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys