Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
การเสวนาฟรี “ปรับตัวปรับใจ… อย่างไรจะได้งาน”
 
ฝ่าย กิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด จัดโครงการ Singha Biz Course ปีที่ 2  ทั้งนี้ ภายในงานมีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การเสวนาให้ความรู้ในหัวข้อ “ปรับตัวปรับใจ... อย่างไรจะได้งาน”

นอกจากนี้ ยังมีการจัดบูธเพื่อประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Singha Biz Course ปีที่ 2  ซึ่งเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 เรียนรู้งานด้านการบริหารจากประสบการณ์จริงโดยผู้บริหารสิงห์และนักบริหาร ชั้นนำจาก 5 สาขาวิชา ได้แก่ การตลาด การบริหารจัดการ การขาย การโฆษณาประชาสัมพันธ์ และทรัพยากรมนุษย์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต โทร. 0-2997-2200-30 ต่อ 1221 หรือ www.singhabizcourse.com

อาคารประสิทธิรัตน์ (อาคาร 2) มหาวิทยาลัยรังสิต

อังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2552, 10.00-15.30 น.http://www.singhabizcourse.comAdmin

ติดต่อ : -
โทรศัพท์ : -
Email : contact@thaitrainingzone.com
Website :
ผู้เข้าชม : 1640 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys