Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
การอบรมและศึกษาดูงาน ประเทศกัมพูชา
 
รูปแบบโปรแกรม
1. อบรมเตรียมความพร้อมก่อนลงทุน วันที่ 26 พ.ค. 60 โรงแรมซินนาม่อน เรสซิเด้นท์ ซ.วิภาวดี 42
2. ศึกษาดูงานเส้นทาง กรุงเทพฯ - พนมเปญ วันที่ 22 - 24 มิ.ย. 60
3. ศึกษาดูงานเส้นทาง กรุงเทพฯ - เสียมราฐ วันที่ 13 - 15 ก.ค. 60

หัวข้อและสิ่งที่ท่านจะได้รับ
1. สภาพแวดล้อมการค้า การลงทุนของกัมพูชาในปัจจุบัน
2. ความรู้ด้านกฎหมาย ศุลกากร การนำเข้า-ส่งออก
3. นำเสนอสินค้ากับนักธุรกิจกัมพูชา
4. สำรวจตลาดกัมพูชา ตลาดค้าส่ง ค้าปลีก
5. พบหน่วยงานรัฐและเอกชนในกัมพูชา


ดร.ผุสดี ผลสารัมย์ ผู้อำนวยการ AEC Strategy Center
คุณดวงใจ จันทร ประธานอนุกรรมการส่งเสริมเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านประเทศกัมพูชา


รร.ซินนาม่อน เรสซิเด้นท์

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560, 09.00 - 16.00 น.

3,500 บาท (ราคานี้รวม vat 7% แล้ว)

http://

สถาบันพัฒนา SMEs02-564-4000 ต่อ 2018 หรือ 1222
พรณิตา, พิชานัฐ
ผู้เข้าชม : 164 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys