Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
อบรมฟรี!!! “บทบาท HR ในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ”
 
จัดโดย: หลักสูตรการบริหารธุรกิจ แขนงการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  13.00-13.30 น. ลงทะเบียนและรับประทานอาหารว่าง 


13.30-13.35 น. พิธีเปิดงานโดย ผศ. จิราพร สุวรรณเกษม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ


13.35-15.30 น. บรรยายหัวข้อ "บทบาท HR ในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ"


โดย ดร.เทอดทูน ไทศรีวิชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์องค์กร ภูมิภาคเอเชีย- แปซิฟิค บริษัท เมอส์ก ไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด


15.30-15.40 น. มอบของที่ระลึก โดย ผศ. โรจนา ศุขะพันธุ์ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร บริหารธุรกิจ (บธ.บ.)

ดร. เทิดทูน ไทศรีวิชัย เป็นวิทยากรบรรยายลงทะเบียน/สำรองที่นั่งได้ที่:

สำรองที่นั่ง ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2552
 
โดย ส่งFax ชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์ หน่วยงาน Email มาที่เบอร์ 02-743-7133

ห้องกาหลา อาคาร 1 ชั้น 3 โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

จันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2552 , 13.00 -16.00 น.Admin

ติดต่อ : -
โทรศัพท์ : -
Email : contact@thaitrainingzone.com
Website :
ผู้เข้าชม : 2102 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys