Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
การวางแผนการจัด marketing event
 
กิจกรรมการตลาด เป็นเครื่องมือการตลาดที่ไม่มีองค์กรไหนจะหลีกเลี่ยงไม่ทำได้แล้วในยุคปัจจุบัน แต่ในแนวทางการทำการตลาดยุคใหม่ การตลาดได้กลายเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ต้องมีการวัดผลที่แม่นยำเช่นกัน  ดังนั้นการวางแผนกิจกรรมการตลาดอย่างมีกลยุทธ์ก็เป็นเรื่องที่ต้องทำเช่นเดียวกับแผนกลยุทธ์อื่นๆ ด้วย เพื่อให้กิจกรรมการตลาดประสบความสำเร็จอย่างสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 
 
วัตถุประสงค์    
เพื่อให้ทีมงานนำเอาแนวความคิดเชิงกลยุทธ์มาใส่ในการวางแผนกิจกรรมการตลาด
เพื่อให้ทีมงานเตรียมการกิจกรรมการตลาด อย่างมีแผนตั้งแต่ต้นจดปลาย
เพื่อนำเอาแนวคิดการวางแผนเชิงกลยุทธ์ไปพิจารณาและประเมินกิจกรรมการตลาดทั้งหมดและพัฒนาการดำเนินการให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากกว่าเดิม
 
สำหรับ    ผู้บริหาร, หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ด้านการตลาด และผู้ที่ดูแลงานด้านกิจกรรมการตลาดทุกราย  


หัวข้อการอบรม 
   แนวคิดเชิงกลยุทธ์กับกิจกรรมการตลาด
   แผนกลยุทธ์ด้านกิจกรรมการตลาด
   แผนก่อนเริ่มดำเนินกิจกรรมทางการตลาด
   แผนปฏิบัติการ / แผนรายวันในการดำเนินกิจกรรมการตลาด
   แผนสื่อสารการตลาดกับกิจกรรมการตลาด
   การใช้สื่อเชิงกลยุทธ์กับกิจกรรมการตลาด
   การวิเคราะห์สายกระแสข้อมูลการตลาด
   การวางกลไก เครื่องมือและกระบวนการเพื่อเก็บข้อมูลการตลาด
   การประเมินผลกิจกรรมการตลาด
   การวางแผน และปฏิบัติตามแผนสำหรับระยะหลังดำเนินกิจกรรมการตลาด
รายละเอียดกิจกรรม  ร่วมทบทวน และร่วมวางแผนกิจกรรมการตลาดอย่างมีแนวคิดเชิงกลยุทธ์ที่ได้ผลอย่างแท้จริง 
วิธีการ      ร่วมคิด – ร่วมคุย  บรรยาย  workshop


อาจารย์กมลภัทร

โรงแรม my hotel CMYK

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561, 9.00-16.00 น.

3800 บาท ( สมาชิก 3300 บาท ) (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=21525

สถาบันฝึกอบรมโมติวา

Motivational Training Institute - MOTIVA

คลิกเพื่อสำรองที่     ได้ส่วนลดในราคาสมาชิกทันที
http://form.jotform.me/form/30421077699459
หรือ
โทรศัพท์  0-2882-7519 , 0-2882-7598
e-mail :  info2@trainingbymotiva.com 
www.trainingbymotiva.com    

ผู้เข้าชม : 452 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys