Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
SME Revolution : เส้นทางสายโอกาสเอสเอ็มอี 4.0
 
   กระทรวงอุตสาหกรรม จัดงาน SME Revolution : เส้นทางสายโอกาสเอสเอ็มอี 4.0 เพื่อแสดงศักยภาพและร่วมพัฒนาเอสเอ็มอีไทยทุกระดับให้ก้าวสู่ยุคประเทศไทย 4.0 โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและประธานคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดและปาฐกถาพิเศษ พร้อมพบการเปิดตัวกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐ รวมกว่า 37,000 ล้านบาท 
   พร้อมกันนี้รับชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 ที่ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจในระดับชุมชนผ่านโครงการต่างการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับมาตรการโครงการขับเคลื่อน SMEs ทั้งระบบ สัมมนาด้านการทำการตลาด การเงิน StartupและFintech, พื้นที่ SME Solution บริการปรึกษาแนะนำ โดยมีศูนย์ Business Service Center : BSC, SME Academy และการสาธิตการใช้ Application ของ กสอ., บริการจากศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Thailand Industrial Design Center: Thai iDC), ศูนย์ Industry Transformation Center (ITC) พื้นที่แสดงงานกลุ่มสินค้าและบริการจาก SMEs และโอท็อป, แฟชั่นโชว์, ผลงานแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจาก 9 โครงการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry Village – CIV) ที่ชาวบ้านได้ร่วมกันจัดทำแผนธุรกิจเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว โดยใช้ความสร้างสรรค์และเสน่ห์ของภูมิปัญญาท้องถิ่นผสานเข้าไว้, บูธผลงานตัวอย่างตามแนวคิด Smart Farmer และชมนวัตกรรมพร้อมไอเดียต้นแบบที่สร้างแรงบันดาลใจและต่อยอดธุรกิจ SMEs มากมาย
   โดยงานจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 10 - 12 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ เพลนารี ฮอลล์ 1-3 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์    ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โทร 0 2202 4414 – 7 หรือเข้าไปที่ www.SME-Revolution.com และ www.facebook.com/SMErevolution2017 
(สามารถรับชมลิงค์การจัดงานที่ https://www.youtube.com/watch?v=Z0m9J7OYFmA&feature=youtu.be )


SME Revolution : เส้นทางสายโอกาสเอสเอ็มอี 4.0

ครูชัยพนธ์ ชวาลวณิชชัย (ชัย M.I.B.)
อ.นิรมล อุยะนันทน  ที่ปรึกษาประจำศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรม
อ.มณู อรดีดลเชษฐ์


ณ เพลนารี ฮอลล์ 1-3 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

วันที่ 10 - 12 มีนาคม 2560, 10.00 – 20.00 น.http://www.SME-Revolution.com

กระทรวงอุตสาหกรรมกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โทร 0 2202 4414 – 7 
 www.SME-Revolution.com และ www.facebook.com/SMErevolution2017 
ผู้เข้าชม : 216 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys