Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
IndTech Forum : ปฏิวัติอุตสาหกรรมสู่ยุค Industry 4.0
 
เข้าร่วม ฟรี! 
งานสัมมนาและจัดแสดงสินค้าอุตสาหกรรม สำหรับผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมไทย INDTECH FORUM 2017 โดยศูนย์ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางอุตสาหกรรม และบริษัท ทีเคเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และศูนย์พัฒนาองค์รวม

วันพุธที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น.
ณ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมเทา-ทอง มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

พิเศษ สำหรับผู้เข้าร่วมงาน ร่วมลุ้นรางวัลภายในงานมากมาย
จำนวนจำกัด 200 ท่านเท่านั้น

Downloadกำหนดการณ์และลงทะเบียนร่วมงานได้ที่
http://ictt.tkkcorporation.com/indtech-forum/


• Digital Transformation For Industry 4.0 
โดย ดร.ภาณุ เชาว์ปรีชา ผู้อำนวยการศูนย์ให้คำปรึกษาการบริหารการจัดการ บริษัท ศูนย์พัฒนาองค์รวม จำกัด

• The Smart Factory: The Future of Automated Manufacturing
โดย ดร.ทนงศักดิ์ เทพสนธิ รองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

- ดร.ภาณุ เชาว์ปรีชา ผู้อำนวยการศูนย์ให้คำปรึกษาการบริหารการจัดการ บริษัท ศูนย์พัฒนาองค์รวม จำกัด
- ดร.ทนงศักดิ์ เทพสนธิ รองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมเทา-ทอง มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

วันพุธที่ 15 มีนาคม 2560, 08.00-16.30http://ictt.tkkcorporation.com/indtech-forum/http://

ศูนย์ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางอุตสาหกรรมสอบถามเพิ่มเติมที่ 
โทร. 063-474-3987 (คุณวิศินี)
E-mail : ictt@tkkcorporation.com
Line : @tkkcorporation

ผู้เข้าชม : 227 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys