Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
การจัดการข้อร้องเรียนอย่างมืออาชีพ
 
หลักการและเหตุผล
ลูกค้าร้องเรียนเข้ามายังองค์กรนั้นสามารถเกิดขึ้นได้หลายๆ สาเหตุซึ่งแต่ละสาเหตุนั้นไม่สามารถควบคุมได้ แต่หากเรารู้วิธีการรับมือและวิธีการแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจในข้อร้องเรียนได้อย่างรวดเร็วจะช่วยให้มัดใจลูกค้าให้อยู่กับเราต่อไป

วัตถุประสงค์
ผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนา เข้าใจถึงการขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียน รวมทั้งวิธีมัดใจลูกค้าให้อยู่กับเราต่อไป

หัวข้อหลักสูตร
- สาเหตุที่ทำให้ลูกค้าเกิดข้อร้องเรียน
- ขั้นตอนการวางระบบงานเพื่อจัดการกับข้อร้องเรียน
- เมื่อลูกค้าร้องเรียนเข้ามาควรทำอย่างไร
- หัวใจแห่งการบริการ
- 1H 4S 

วิธีการอบรม:
- การบรรยาย/ การระดมสมอง/ กิจกรรมเกม

ระยะเวลาการอบรม: 1 วัน 
ผู้เข้ารับการอบรม: พนักงานรับเรื่องร้องเรียน/ บุคคลทั่วไป

อาจารย์นุชรี  วงศ์สุนทร

โรงแรมอะไรซ์ สุขุมวิท ซอย 26

วันอังคารที่ 18 เมษายน 2560, 09.00-16.00 น.

3700 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.knctrainingcenter.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=540014564&Ntype=2

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
34/289 หมู่บ้านไทยสมบูรณ์ 2 หมู่ที่ 2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร./โทรสาร :  02-191-2509     มือถือ :  062-315-5283, 081-847-6341
อีเมล์ : knctrainingcenter@hotmail.com   เว็บไซต์ : www.knctrainingcenter.com
ผู้เข้าชม : 381 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys