Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
คนและหุ่นยนต์แห่งโลกอนาคต
 
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM)  ในกลุ่มธุรกิจของบริษัท  ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังการปาฐกถาพิเศษและเสวนาสุดเข้มข้นพร้อมเปิดตัวหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (RAE) ในหัวข้อเรื่อง
“อนาคตอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ”
โดย ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์    ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

พร้อมการเสวนาจากวิทยากรมากประสบการณ์ด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เรื่อง บุคลากรหุ่นยนต์ คนแห่งอนาคต

พบกัน!  วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560   เวลา 13.00 – 16.30น.   ณ  Auditorium  ชั้น 16  อาคาร CP All Academy   
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) ถนนแจ้งวัฒนะ                                                                    

หรือสอบถามเพิ่มเติม 0 2837 1005, 0 2832 0204สถาบันการจัดการปัญยาภิวัมน์

วันพฤหัสสบดีที่ 2 มีนาคม 2560, 16.43http://www.pim.com

ติดต่อ :
โทรศัพท์ :
Email :
Website :
ผู้เข้าชม : 196 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys