Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
หลักสูตร Developing Dashboard with Excel
 
Dashboard คืออะไร ? หลายคนคงจะไม่เคยได้ยินคำนี้มาก่อน คำว่า Dashboard คือแผงควบคุมการทำงานซึ่งจะทำให้คุณสามารถมองเห็นภาพรวมของสิ่งที่คุณต้องการดูให้งาย ตัวอย่างเช่น แผงหน้าปัดในรถยนต์ซึ่งก็คือ Dashboard ชนิดหนึ่ง ที่คุณสามารถใช้ดูภาพรวมของการทำงานของรถยนต์ เช่น ระดับน้ำมัน ความเร็วของรถ อุณหภูมิเครื่องยนต์ ฯลฯ

การใช้ Dashboard ในทางธุรกิจคือ การที่จะแสดงข้อมูลภาพรวมของธุรกิจในรูปแบบของ Visualize โดยใช้กราฟต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้การมองข้อมูลเป็นไปได้ง่ายและรวดเร็ว โดยแสดงข้อมูลทั้งหมดให้อยู่ในหน้าจอเดียว ทำให้ผู้บริหารสามารถใช้เวลาพิจารณาและตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว

หลักสูตร Developing Dashboard with Excel นี้จะสอนให้คุณรู้จักการสร้าง Dashboard โดยปูพื้นฐานตั้งแต่การเตรียมข้อมูล การสร้าง Analyze ข้อมูล การสร้าง Chart เพื่อนำเสนอใน Dashboard โดยใช้นั้น โดยใช้เครื่องมือต่างๆ ใน Excel ที่คุณอาจจะไม่เคยใช้ ซึ่งหลักจากจบหลักสูตรนี้คุณจะได้แนวคิดในการนำเอาประยุกต์เพื่อสร้าง Dashboard ให้กับข้อมูลของหน่วยงานคุณได้อย่างแน่นอน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เรียนรู้หลักการสร้าง Dashboard ใน Excel ว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้าง
เรียนรู้การจัดเตรียมข้อมูลที่จะนำมาใช้ในการสร้าง Dashboard
เรียนรู้การใช้เครื่องมือต่างๆ ของ Excel ที่จะช่วยในการสร้าง Dashboard
เรียนรู้วิธีการนำเสนอข้อมูลแบบมืออาชีพ

แนวคิดการออกแบบ Dashboard
การออกแบบ Worksheet สำหรับสร้าง Dashboard
การจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการสร้าง Dashboard
การแก้ไขปัญหาของข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง
เครื่องมือต่างๆ ของ Excel ที่จะช่วยในการสร้าง Dashboard
การจัดรูปแบบของตัวเลขที่สำหรับการนำเสนอในรูปแบบของ Dashboard
การแสดงข้อมูลในลักษณะ Top หรือ Bottom
การ Group ข้อมูลของวันที่จากรายวันให้เป็นรายปี หรือรายไตรมาส หรือรายเดือน เพื่อแสดงใน Dashboard
การแสดงข้อมูลแบบให้เป็นช่วงความถี่ เช่น 0-2000, 2000-4000, 4001-6000 ฯลฯ เช่น การแจกแจงช่วงของเงินเดือนของแต่ละแผนกว่าในเงินเดือนแต่ละช่วงมีอย่างละกี่คน หรือช่วงของราคาสินค้า ฯลฯ
การสร้าง Filter กรองข้อมูลใน Dashboard ให้แสดงเฉพาะข้อมูลที่ต้องการเท่านั้น
การสร้าง Link ของแต่ละ Chart ให้แสดงข้อมูลที่สัมพันธ์กัน เช่น หากคุณเลือกปีที่จะแสดง ข้อมูลทั้งหมดจะต้องแสดงของปีนั้นๆ
การจัดรูปของของ Chart ที่เหมาะสำหรับการนำเสนอ Dashboard ที่จะทำให้ดูสวยงาม

อ.สมชัย ชัยสกุลสุรินทร์

ศูนย์ศึกษาสยามคอมเพล๊กซ์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ชั้น 9 (อยู่ภายในสภาคริสตจักรในประเทศไทย)

วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561, 09.00-16.00 น.

4,000 บาท (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://training.ntinfonet.com/excel_hr_dashboard.html

บริษัท เอ็น.ที.อินโฟเนท จำกัด

บริษัท เอ็น.ที.อินโฟเนท จำกัด

โทร 02-380-3421-2 Email:training@ntinfonet.com
ผู้เข้าชม : 418 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys