Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
“เปิดเส้นทางอนาคต เปิดมิติใหม่ห้องเรียน MBA”
 
งานที่ท่านจะได้รู้จัก…หลักสูตรที่สร้างมิติใหม่ของการเรียนระดับปริญญาโท โดยนำศาสตร์ด้านลายผิววิทยา (Dermataglyphics) มาใช้ร่วมกับหลักสูตร MBA เพื่อให้เข้าใจถึงลักษณะการเรียนรู้รายบุคคลของนักศึกษาที่แตกต่างกัน สามารถวิเคราะห์ถึงบุคลิกภาพ ความเป็นตัวตน ตลอดจนสไตล์การเป็นผู้นำของนักศึกษา นอกจากนี้ยังสามารถวิเคราะห์ถึงพรสวรรค์รายบุคคล เพื่อนำไปพัฒนาศักยภาพนักศึกษาได้อย่างแท้จริงตลอดการเรียนหลักสูตรดังกล่าว พร้อมด้วยการนำ Life Coaching มาใช้ โดยโค้ชที่ได้รับรองคุณวุฒิจาก International Coach Federation (ICF) เพื่อนักศึกษาสามารถนำเอาไปใช้ประโยชน์ในเรื่องการเรียน การงาน และชีวิตส่วนตัว ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในเมืองไทย
ในงานนี้ ท่านจะเปิดเส้นทางอนาคตใหม่กับหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ทั้ง 2 สาขาวิชา ประกอบด้วย 
- หลักสูตร MBA สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 
- หลักสูตร MBA สาขาวิชาการบริหารคนและกลยุทธ์องค์การ

กำหนดการจัดกิจกรรม
วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2560 เวลา 13.00-16.30 น.
ณ หอประชุมปัญญาภิวัฒน์ ชั้น 3 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถ.แจ้งวัฒนะ

โอกาสแห่งความสำเร็จอยู่แค่เอื้อม คุณเท่านั้นที่เลือกเอง 
ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน >> คลิกที่นี่ 
สอบถามข้อมูลโทร.02-832-0471 อีเมล์ phennaphakam@pim.ac.th 
คลิกดูรายละเอียดหลักสูตรและภาพกิจกรรมอื่นๆ ได้ที่ http://mba.pim.ac.th, https://www.facebook.com/mbapanyapiwat/ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

วันเสาร์ที่11 มีนาคม 2560, 13.00-16.00น.http://mba.pim.ac.th/

เพ็ญนภาติดต่อ :
โทรศัพท์ :
Email :
Website :
ผู้เข้าชม : 329 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys