Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
Holistic Leadership in Business 4.0 : Creating Value Through Creativity and Customer Experience
 
ขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารเข้าร่วมงานเสวนาพิเศษสำหรับผู้นำยุค 4.0 
“Holistic Leadership in Business 4.0 : Creating Value Through Creativity and Customer Experience” 
พบกับ 3 Top Business Leader ระดับประเทศบนเวทีเดียว (ไม่มีค่าใช้จ่าย) 
วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560 เวลา 13.00-16.00 น. 
ณ ห้องแกรนด์ ฮอลล์ 2 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ 

ประเทศไทยอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านจากเวอร์ชั่น 3.0 เป็นเวอร์ชั่น 4.0. ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจไปสู่ Value Based Economy หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” เปลี่ยนจากขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ ผู้นำของทุกองค์กรจึงมีความท้าทายในการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างมากเพื่อให้สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงอย่างทันท่วงทีและนำพาองค์กรไปสู่ความได้เปรียบทางธุรกิจ 
ศูนย์พัฒนาองค์รวมเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของผู้นำองค์กรจึงจัดโปรแกรมเสวนาพิเศษภายใต้ชื่อ “Holistic Leadership in Business 4.0: Creating Value Through Creativity and Customer Experience” 

http://site.holistic.co.th/Clients/holistic/hdc_event.pdf

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณภัทรพร 081 356 6982 หรือ คุณนฤมล 088 746 4789 
ติดตามข่าวสารของศูนย์เราได้ที่ https://www.facebook.com/holistictrainingconsulting/ 

- บรรยายพิเศษ : หัวข้อ “ทิศทาง แนวโน้มของการดำเนินธุรกิจในยุคเศรษฐกิจ 4.0               
และสมรรถนะที่สำคัญของผู้นำองค์กรในนำพาธุรกิจไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน”

- ช่วงเสวนาพิเศษ : หัวข้อ “Holistic Leadership in Business 4.0 : Creating Value 
Through Creativity and Customer Experience”- ดร. ภาณุ เชาว์ปรีชา ผู้อำนวยการศูนย์ให้คำปรึกษาการบริหารจัดการ ศูนย์พัฒนาองค์รวม
- คุณจินา โอสถศิลป์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บริษัท จีดีเอช ห้าเก้าเก้า จำกัด
- คุณชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการบริษัท บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)  
- คุณธรินทร์ ธนียวัน ประธานบริหาร ฝ่ายปฏิรูปการพาณิชย์ระดับภูมิภาค บริษัท ลาซาด้า ประเทศไทย จำกัด

ห้องแกรนด์ ฮอลล์ 2 โรแงรมรามากาเด้นส์ กรุงเทพฯ

วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560, 13:00 - 16:00 น.http://site.holistic.co.th/Clients/holistic/hdc_event.pdf

บริษัท ศูนย์พัฒนาองค์รวม จำกัดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณภัทรพร 081 356 6982 หรือ คุณนฤมล 088 746 4789
ติดตามข่าวสารของศูนย์เราได้ที่ https://www.facebook.com/holistictrainingconsulting/

ผู้เข้าชม : 384 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys