Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
“Holistic Leadership in Business 4.0 : Creating Value Through Creativity and Customer Experience”
 
ประเทศไทยอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านจากเวอร์ชั่น 3.0 เป็นเวอร์ชั่น 4.0. ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจไปสู่ Value Based Economy หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” เปลี่ยนจากขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์  ผู้นำของทุกองค์กรจึงมีความท้าทายในการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างมากเพื่อให้สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงอย่างทันท่วงทีและนำพาองค์กรไปสู่ความได้เปรียบทางธุรกิจ  
ศูนย์พัฒนาองค์รวมเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของผู้นำองค์กรจึงจัดโปรแกรมเสวนาพิเศษภายใต้ชื่อ “Holistic Leadership in Business 4.0: Creating Value Through Creativity and Customer Experience” 

บรยายพิเศษ : หัวข้อ "ทิศทาง แนวโน้มของการดำเนินงานธุรกิจในยุคเศรษฐกิจ 4.0 และสมรรถนะที่สำคัญของผู้นำองค์กรในการนำพาธุรกิจไปสู่การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน" และ เสวนาพิเศษ "Holistic Leadership in Business 4.0 : Creating Value Through Creativity and Customer Experience"

    ดร.ภาณุ เชาว์ปรีชา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการศูนย์ให้คำปรึกษาการบริหารจัดการ บริษัท ศูนย์พัฒนาองค์รวม จำกัดและวิทยากรที่ปรึกษาด้านการวางแผนกลยุทธ์ให้กับองค์กรชั้นนำระดับประเทศ
    คุณจินา โอสถศืลป์  ตำแหน่งปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จีดีเอช ห้าเก้าเก้า จำกัด
    คุณชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา ตำแหน่งปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการบริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
     คุณธรินทร์ ธนียวัน ตำแหน่งปัจจุบัน ประธานบริหาร ฝ่ายปฏิรูปการพาณิชย์ระดับภูมิภาค บริษัท ลาซาด้า ประเทศไทย จำกัด

ณ ห้องแกรนด์ ฮอลล์ 2 โรงแรมรามาการ์เด้นส์

วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560, 12.00 น. - 16.00 น.http://site.holistic.co.th/Clients/holistic/hdc_event.pdf

บริษัท ศูนย์พัฒนาองค์รวม จำกัดคุณภัทรพร และ คุณนฤมล
โทร.02-561-0214-5,081-356-6982,088-746-4789
Email : info@holistic.co.th
ผู้เข้าชม : 225 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys