Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
หลักสูตร แนะแนวอาชีพ และรู้จักองค์กร รุ่น 1/2560
 
หลักสูตร แนะแนวอาชีพและรู้จักองค์กร รุ่น 1/2560

หากคุณต้องการก้าวสู่อาชีพนักขาย ตัวแทนขายวินาศภัยมืออาชีพ โอกาสที่จะได้รับถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ จากพี่เลี้ยงโดยตรงกับ บริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด มหาชน บริษัท ประกันวินาศภัยอันดับหนึ่งของประเทศไทย ที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามากกว่า 69 ปี  บริษัทของคนไทยอย่างแท้จริง  ขอเชิญท่านร่วมงาน กำหนดการ 

วันจันทร์ที่ 20  มีนาคม 2560

เวลา 09.00-16.00 น 

สถานที่ ห้องประชุม 4  อาคาร อาร์ เอส รัชดาภิเษกเวลา หัอข้อการบรรยาย วิทยากร
 08.30-09.30 น  ลงทะเบียน
09.00-09.30 น
รู้จักองค์กร บมจ วิริยะประกันภัย

ประวัติความเป็นมา 70ปี แห่งความภาคภูมิใจ
ความเติบโตของยอดขายประกันวินาศภัย
หน้าที่ของสาขาและศูนย์ตรวจสอบอุบัติเหตุ
คุณ ชนโชติ ขุนนคร

จ .ฝึกอบรมและพัฒนาประกันภัย 3

09.30-10.00 น
ความสำคัญของการมีใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัย

ขั้นตอนการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาต
ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตตัวแทน
ขั้นตอนการขอต่ออายุใบอนุญาติตัวแทน


คุณ สารัตน์ ชำนาญ

จ .ฝึกอบรมและพัฒนาประกันภัย 3

10.00-10.15 น พักกาแฟ/ของว่าง
10.15-12.15 น
ขั้นตอนการส่งงานรับประกัน  NON MOTOR

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท
เบี้ยประกันแต่ละผลิตภัณฑ์
วิธีการนำส่งงาน
คุณ มาลินี เงาประเสริฐ

ผจก แผนกสนับสนุนธุรกิจ Non Motor

12.15-13.00  น พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.30 น
ขั้นตอนการส่งงานรับประกันภัยภาคสมัครใจ

ความสำคัญของการกรอกใบคำขอเอาประกันภัยรถยนต์
ประเภทรถ กลุ่มรถ รุ่นรถ
การสังเกตุลักษณะของรถแต่ละประเภท
เบี้ยประกันภัย การคำนวณค่าตอบแทน 
ความหมายของการสลักหลังกรมธรรม์
คุณ ณิชุบล พวงยาว

จ. ชำนาญการด้านฝึกอบรม และพัฒนานักประกันภัย

14.30-14.45  น พักกาแฟ  ของว่าง
14.45-15.45 น
ขั้นตอนการส่งงานรับประกันภัยภาคบังคับ (พ.ร.บ )

 วิธีการส่งงาน

ประเภทรถ

เบี้ยประกันภัย

การสังเกตุลักษณะของรถแต่ละประเภท

คุณ ผัสดี  สินบำรุง

จ. ชำนาญการด้านฝึกอบรม และพัฒนานักประกันภัย

ด่วน!  รับจำนวนจำกัด
ตึก อาร์เอส รัชดาภิเษก

20 กุมภาพันธ์ 2560, 09.00 am-17.00 pmhttps://www.eventpop.me/e/1444-virayah

วิริยะประกันภัยคุณ นพดล สมบูรณ์
095-7742333
nobphadons@viriyah.co.th
ผู้เข้าชม : 338 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys