Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
หลักสูตร กระตุกต่อมความคิดสร้างสรรค์
 
        ในยุคของการแข่งขันทางธุรกิจที่ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นจึงปฏิเสธไม่ได้ว่าธุรกิจส่วนใหญ่จึงใช้ความพยายามที่จะทำให้ตนเองนั้นมีความแตกต่างที่สร้างสรรค์จากผู้อื่น ดังที่หลายคนกล่าวไว้ว่าในปัจจุบันจึงเป็นยุคของการต่อสู้ทางความคิดโดยแท้จริงดังนั้น การสร้างบุคลากรที่มีทักษะในองค์กรให้มีทักษะในทางด้าน ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อเป็นกำลังหรือทรัพยากรที่สำคัญในการพัฒนาองค์กร ดังนั้นองค์กรใดที่สามารถจะมีนักคิดสร้างสรรค์ได้มากเท่าใด ก็เท่ากับว่าสามารถที่จะสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจมากเท่านั้น 
ดังนั้น หลักสูตร“กระตุกต่อมความคิดสร้างสรรค์” จึงถูกออกแบบตามหลักของการใช้ความ คิดของสากล โดยใช้วิธีของการคิดที่สอดคล้องกับศักยภาพของแต่ละบุคคล ที่จะผลักดันแนวความความคิดที่สร้างสรรค์ให้นำออกมาใช้ให้มากที่สุดและสามารถนำไปสู่การหาผลของความสร้างสรรค์ เพื่อนำไปใช้ในงานต่างๆ ตลอดจนในชีวิตประจำวันและชีวิตส่วนตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์:
1. เพื่อเพิ่มวิธีการรับรู้และการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
2. เพื่อการจัดการกระบวนการของความคิดในการเพิ่มประสิทธิภาพ
3. เพื่อการวิเคราะห์และปรับรูปแบบการตัดสินใจส่วนบุคคลและส่วนรวมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

รูปแบบการสัมมนา
บรรยาย และกิจกรรมร่วม ตลอดการสัมมนา

หลักสูตรนี้เหมาะกับ  
พนักงานระดับปฏิบัติการทั่วไป เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ พนักงานขาย เจ้าของธุรกิจ และบุคคลที่ต้องการพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพเนื้อหาหลักสูตร เวลา 09.00 – 16.30 น.
1. เหตุผลและความจำเป็นในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
 ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์
 ความสำคัญของการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การปรับปรุงงาน และการทำสิ่งใหม่ๆ
 ปัญหาและความท้าทายของผู้เข้าร่วมสัมมนา (เพื่อใช้เป็น case study ระหว่างกิจกรรมฝึกพัฒนาความคิดสร้างสรรค์)

2. การสร้างทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน การปรับปรุงงาน และการทำสิ่งใหม่ๆ
 แรงต้านและอุปสรรคที่กีดขวางความคิดสร้างสรรค์ในตัวเรา
 ทัศนคติเชิงบวก vs ทัศนคติเชิงลบ
 การปรับกรอบความคิดในการทำงานและการดำรงชีวิต

3. กระบวนการฝึกพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
 เทคนิคพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
 กิจกรรมฝึกพัฒนาความคิดสร้างสรรค์

4. การประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดความสำเร็จอย่างมีความสุขในการทำงาน
 แนวคิดเชิง Alternative Thinking เพื่อสร้างความสำเร็จอย่างมีความสุขในการทำงาน
 การสร้างบรรยากาศเพื่อกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ในที่ทำงานวิทยากร  อาจารย์แสงอุษา โรจนานนท์
ประสบการณ์การทำงาน
  ปริญญาโท สาขา วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ (Computer Science) จากมหาวิทยาลัยซีราคิวส์ (Syracuse University) มลรัฐนิวยอร์ค (New York) ประเทศสหรัฐอเมริกา
  เป็นผู้แต่งหนังสือ “EQ with Thai Smile” การบริหารอารมณ์ด้วยรอยยิ้มแบบไทยๆ” ติดอันดับ Top best seller book เป็นผู้แต่งหนังสือ “Leadership EQ”
  กลยุทธ์สะกิดความเก่งเพื่อสร้างผู้นำสายพันธุ์ใหม่ ติดอันดับ Top best seller book
  เป็นผู้แต่งหนังสือ “Executive EQ” ศิลปะสร้างอัจฉริยะทางอารมณ์ของผู้บริหาร
  เป็นผู้จัดการภาคพื้นอาเซียน (Asian) ของบริษัท IBM Asia


โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ ถนนสุขุมวิท สถานีรถไฟฟ้า BTS นานา

วันอังคาร ที่ 21 มีนาคม 2560 , 09.00-16.30

4,300 (ราคานี้รวม vat 7% แล้ว)

http://www.hrdtrainingplus.com/detail.php?id=124

punnaphat

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดิ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

สำรองที่นั่งที่...
โทรศัพท์. 094 5495009, 092 8081509
E-mail: cthetraining@gmail.com
ผู้เข้าชม : 258 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys