Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์
 
       ถ้ามองเข้าไปในสถานที่ทำงานทุกแห่ง นอกจากจดหมายธุรกิจแล้ว การสื่อสารอีกอย่างที่สำคัญและสามารถเป็นภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรอีกอย่างนั่นก็คือ การสื่อสารผ่านทางโทรศัพท์ ในชีวิตประจำวันถ้าเราต้องการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นเรามักใช้โทรศัพท์ในการสื่อสารเสมอ เหตุผลเพราะว่าโทรศัพท์นั้นเป็นเครื่องมือสื่อสารที่สามารถใช้งานง่าย สะดวกและ ได้ผลตอบรับรวดเร็ว แต่ถ้าผู้รับโทรศัพท์ไม่มีทักษะมากพอในการรับโทรศัพท์โดยเฉพาะกับภาษาที่ไม่ใช่ภาษาของเรานั้น อาจจะทำให้การสื่อสารนั้นเกิดความผิดพลาด และความผิดพลาดนั้นอาจจะส่งผลกระทบแก่องค์กรอีกด้วย ดังนั้น ในปัจจุบันจึงมีความจำเป็นอย่างมากที่ต้องเพิ่มพูนความรู้ภาษาอังกฤษในด้านต่างๆ เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การฝึกอบรมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์ในที่ทำงาน จึงมีส่วนช่วยให้ผู้เข้าอบรม สามารถเรียนรู้ถึงวิธี และเข้าใจถึงวิธีการใช้ภาษาและการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์ได้อย่างถูกต้อง และยังเป็นการช่วยให้การสื่อสารที่เกิดขึ้นนั้นเป็นไปได้ดีและมีประสิทธิภาพ

รูปแบบการสัมมนา
  อบรมด้วยการบรรยายเป็นภาษาไทย อธิบายหลักการและเหตุผลให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงวิธีในการตอบรับโทรศัพท์ รวมไปถึงความหมายที่สำคัญต่างๆ ในการสื่อสารภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์ ความแตกต่างของคำ การใช้ถ้อยคำให้เหมาะสมกับโอกาสต่างๆ 
  ใช้ Role play ในการฝึกทักษะ ให้ผู้เข้าอบรมได้สร้างสถานการณ์จำลอง และตอบโต้โทรศัพท์เป็นภาษาอังกฤษ 
  ถามและตอบปัญหาที่เคยเกิดขึ้นกับผู้อบรมเพื่อให้คลายความข้องใจ และสามารถนำกลับไปใช้แก้ไขปัญหาได้หากปัญหานั้นเกิดขึ้นอีกครั้ง
หลักสูตรนี้เหมาะกับ  
 RECEPTIONS
 เลขานุการ
 ทุกคนที่มีการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์
 บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ


เนื้อหาหลักสูตร เวลา 09.00 – 16.30 น.
1. ทักษะการสื่อสาร ในการตอบโต้ทางโทรศัพท์
2. การใช้คำพูดต่างๆ ในการสื่อสาร
- การถามรายละเอียดต่างๆ
- การบอกปฏิเสธผู้ติดต่ออย่างสุภาพ
3. การจัดการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น โทรผิดต้องการโอนสาย หรือ สอบถามเลขหมาย ปลายทาง เป็นต้น
4. รูปแบบการรับฝากข้อความและการถามข้อมูลต่างๆ ของผู้ที่ติดต่อเข้ามา
5. โทนเสียงต่างๆ ในการใช้ภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์ 
6. คำศัพท์ที่จำเป็นในการใช้งาน


วิทยากร  อาจารย์กวัน   จิระกุล
ประสบการณ์การทำงาน
  ที่ปรึกษาทางการขยายตลาด สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
  รองผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาดและการขาย บริษัท ยูโรเปียน โอโตโมบิลส์ จำกัด
  รองผู้จัดการฝ่ายอสังหาริมทรัพย์ บริษัท ซันมาสเตอร์ อิาเตอร์เนชั่นแนล เอ็นเตอร์เทนเม็นท์ จำกัด
  ผู้จัดการฝ่ายการค้าราคาทองคำ บริษัท เอ็ม เอส เอ็ม โกลด์ จำกัด
  ผู้ช่วยประสานงาน Thai Culture Program โรงแรมโอเรียนเต็ล
  ผ่านการฝึกงานในการประชุมและการจัดงานระดับชาติ นานาชาติ อาทิ World Bank and IMF Conference และการประกวด นางงาม


ณ โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ ถนนสุขุมวิท

วันพฤหัสบดี ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 , 09.00-16.30

4,500 (ราคานี้รวม vat 7% แล้ว)

http://www.hrdtrainingplus.com/detail.php?id=125

punnaphat

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดิ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

สำรองที่นั่งที่...
โทรศัพท์. 094 5495009, 092 8081509
E-mail: cthetraining@gmail.com
ผู้เข้าชม : 313 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys