Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
“แรงงานสัมพันธ์เชิงบวก” เสวนา “แรงงานสัมพันธ์เชิงบวก”
 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์มีความจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งต่อการบริหารธุรกิจ โดยเฉพาะแรงงานสัมพันธ์ ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างลูกจ้าง หลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและบริการธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น จึงได้จัดเสวนา ““แรงงานสัมพันธ์เชิงบวก” เสวนา “แรงงานสัมพันธ์เชิงบวก”


-

- คุณนันทพัชญ์ บุญมา 
ประธานสหภาพแรงงาน บริษัท ไทยการ์เมนท์เอ็กซ์สปอร์ต
- คุณบุญยืน สุขใหม่ 
เลขาธิการสภาองค์การลูกจ้างแรงงานสัมพันธ์แห่งประเทศไทย/ประธานสหภาพแรงงาน
ไอทีฟอร์จิ๊ง/คณะทำงานกลุ่มพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ตะวันออก
- คุณบรรลูน รื่นรมย์ 
กรรมการบริหารบริษัทสยาม แอดวานซ์ลอร์เยอร์ กรุ๊ป จำกัด/ ที่ปรึกษากฎหมายและ
แรงงานสัมพันธ์บริษัท พี.พี.อินดรัสทรี แอนด์ เอ็นจิเนียร์ริ่ง จำกัด 
- คุณรุ่งโรจน์ สุนทรเสถียรกุล 
ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท ยูนิลิเวอร์ไทยโฮดิงส์ จำกัด 
- คุณประสพชัย 
สินธุเสน ผุ้อำนวยกลุ่มงาน คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน

ตึก A ห้อง A601 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ซอยพัฒนาการ 37-39

วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560, 13.00-16.00https://www.mx7.com/i/ce1/slXbhJ.jpg

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
คุณ ปูราณี บุญศรี
02-763-2600 ต่อ 2763
E-mail : puranee@tni.ac.th
ผู้เข้าชม : 405 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys