Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมในยุค4.0
 
การอบรมและเสวนาในข้อหัว"การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมในยุค4.0" มีการแบ่งการเข้าอบรมเป็น2ช่วง โดยช่วงเช้าเป็นการบรรยายในหัวข้อ "การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมในยุค4.0"และช่วงบ่ายเป็นการเสวนาในหัวข้อ"การปรับตัวของธุรกิจในยุคอุตสาหกรรม4.0" 

หัวข้อ การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมในยุค4.0 
กำหนดการ
08.30น. ลงทะเบียน 
09.00น. พิธีเปิด 
09.10น. เริ่มการบรรยายในหัวข้อ"การจัดการเทคโนโลยและนวัตกรรมในยุค4.0"
10.30น. พักรับประทานอาหารว่าง
12.00น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00น. เริ่มการเสวนาในหัวข้อ "การปรับตัวของธุรกิจในยุคอุตสาหกรรม4.0"
15.00น. จบการเสวนา 


คุณพันธพงศ์ ตั้งธีระสุนันท์ (ผู้จัดการโครงการ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ) 
คุณวสันต์ จันทร์สัจจา (ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ บมจ.หลักทรัพย์บัวหลวง)
คุณวิภาดา จิตติพาณฺชย์ (ผู้อำนวยการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัทกบลุ่มเซ็นทรัล จำกัด) 

อาคาร D ห้อง D402 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 , 8.30-15.00 น.https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegdA8LwySrHLfddBi66q4Bvz6zOqUl_9OeNhOSAi9dfNEoHg/viewform?c=0&w=1

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจชั้นปีที่3 สาขาการจัดการอุตสาหกรรม098-269-7863 (ณิชากร) 
088-238-0908 (ณิชชา)
ผู้เข้าชม : 485 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys