Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
โครงการ “สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม
 
รายละเอียดที่เปิดรับสมัคร 
โดยเปิดรับ จำนวน 2 รุ่น (รุ่นละ 35 ท่าน) 
รุ่นที่ 1 อบรมทุกวันเสาร์ ( จำนวน 10 ครั้ง ) โดยเริ่มวันเสาร์ที่ 18 ก.พ 60 
รุ่นที่ 2 อบรมทุกวันอาทิตย์ ( จำนวน 10 ครั้ง ) โดยเริ่มวันอาทิตย์ที่ 19 ก.พ 60
วันที่เปิดรับ รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้–3 ก.พ 60 


Module ชื่อ Module
1 นโยบายและมาตรการส่งเสริม SMEs ของภาครัฐ กับ เศรษฐกิจยุค “ประเทศไทย 4.0”
2 ปฐมนิเทศ/การสร้างความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) /ความรู้เกี่ยวกับ การมองภาพรวมของธุรกิจนวัตกรรมด้วย แบบจำลองธุรกิจ (Business Model Canvas)  และ Social Management
3 การบริหารจัดการด้านการตลาดดิจิทัล และเทคนิคการขาย/บริการ 
การวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจ
4 การจัดการการผลิตหรือบริการ 
5 การบริหารองค์กร บุคลากรและความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
6 การบริหารการเงิน การอ่านวิเคราะห์ตัวเลขทางการเงิน
7 การจัดทำแบบจำลองธุรกิจ  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร

วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์2560, 09.00-16.00http://research.swu.ac.th/index.php?option=view_new&id_new=938

ฝ่ายบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัยโทร. 02-649-5000 ต่อ 11016,11094  
ผู้เข้าชม : 773 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys