Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
Strategic Center จัดฝึกอบรม 6 ทักษะด้านการบริหารสำหรับสุดยอดผู้จัดการ
 
6 Managerial Skill for Top Manager
หลักสูตรฝึกอบรม : 6 ทักษะด้านการบริหารสำหรับสุดยอดผู้จัดการ
"หลักสูตรสำหรับการพัฒนาทักษะด้านการจัดการที่จำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับการเป็นผู้จัดการ หัวหน้างาน หรือผู้บริหารที่เปี่ยมพร้อมด้วยทักษะที่สำคัญอย่างรอบด้าน ใน 6 ประการ ไม่ว่าจะเป็นทักษะด้านการวางแผนงานและการบริหารเวลา,การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ,การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพงาน,การบริหารการเปลี่ยนแปลง,การบริหารทีมและการบริหารความขัดแย้ง"

วัตถุประสงค์
1.เพื่อที่จะได้เข้าใจและทราบถึงว่าการเป็นผู้บริหารจำเป็นที่จะต้องพัฒนาทักษะด้านการบริหารอย่างไร สู่การเป็นหัวหน้างาน หรือผู้จัดการที่เปี่ยมประสิทธิผล
2.เรียนรู้ทักษะด้านการบริหารที่จำเป็นในแต่ละด้านอย่างชัดเจน
3.เข้าใจที่จะใช้ทักษะด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับบทบาทการเป็นผู้บริหารของตน
4.เพื่อเติมเต็มความสามารถในทักษะด้านการบริหารต่าง ๆ อย่างรอบคอบและครบถ้วน

วันที่หนึ่ง
ทักษะด้านการบริหารที่จำเป็นสำหรับการเป็นสุดยอดผู้จัดการ การจัดการทางการผลิต การตลาด การเงิน การบริการ และ ทักษะด้านเทคนิค ด้านมนุษย์ ด้านความคิด
1. ทักษะด้านการวางแผนงานและการบริหารเวลา
-แผนสามระดับกับผู้บริหาร
-ทำหนึ่งวันให้มากกว่า 24 ชั่วโมง :เทคนิคที่ผู้จัดการต้องรู้
-กฏเกณฑ์สู่ความสำเร็จในการบริหารเวลา
2. ทักษะด้านการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ
-แก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างมืออาชีพ
-ปัญหาที่ผู้จัดการพบบ่อยและต้องตัดสินใจ
-รับมือและแก้ปัญหาด้วยการมองแง่ดี
3. ทักษะด้านการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพงาน
-แนวคิดเกี่ยวกับการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
-แนวคิดเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพงาน
-ECRS เครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงคุณภาพงาน

วันที่สอง
4. ทักษะด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลง
-ผู้บริหารกับการกำหนด Positioning ในการเปลี่ยนแปลง
-เป้าหมายและแผนการเปลี่ยนแปลงองค์กร
-การบริหารงานเชิงกลยุทธ์ :ปัจจัยความสำเร็จในการบริหารการเปลี่ยนแปลง
5. ทักษะด้านการบริหารทีม
-สร้างทีมให้เป็นทีม
-บริหารการพัฒนาทีมสู่ประสิทธิภาพสูงสุด ( Optimum point )
6. ทักษะด้านการบริหารความขัดแย้ง
-บริหารความขัดแย้งทางความคิด กรณีที่ผู้บริหารไม่ควรละเลย
-การจัดการความขัดแย้งในองค์กร : ขัดแย้งระหว่างบุคคล ในทีมงาน
-เทคนิคการป้องกันความขัดแย้ง
-สรุปภาพรวมการพัฒนาทักษะทั้ง 6 ด้าน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหาร การมองเป้าหมายใหญ่ คือภารกิจที่สำคัญของยอดนักบริหาร และการลับมีดให้คม : การพัฒนาทักษะอย่างสม่ำเสมอ

อ.นิพัทธ์ กานตอัมพร
อดีตผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยเพื่อการพัฒนา ภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (TRAPD)

อ.พิศิษฐ์ โชคปรีชา
ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มากกว่า 20 ปี ทั้งในภาครัฐและเอกชน

โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)

วันอังคาร ที่ 27 - 28 มิถุนายน 2560 , (09:00 - 16:00 น.)

9,900 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.sbdc.co.th/public-training-calendar/256/6-managerial-skills-for-top-manager/

Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)

Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)

บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลางกรุงเทพมหานคร 10310
โทร. 02-559-2146-7
อีเมล์ : public@sbdc.co.th
เว็บไซต์ : www.sbdc.co.th
ผู้เข้าชม : 673 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys