Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
Strategic Center จัดฝึกอบรม กลยุทธ์การสร้างแผนกิจกรรมทางการตลาด(How to Create Event Marketing Plan)
 
How to Create Event Marketing Plan
หลักสูตรฝึกอบรม : กลยุทธ์การสร้างแผนกิจกรรมทางการตลาด
หลักสูตรนี้จะทำให้ท่านได้เข้าใจถึงวิธีการทำกิจกรรมทางการตลาดบนความต้องการของผู้บริโภค และเพื่อดึงดูดใจกลุ่มเป้าหมาย โดยมีการวางแผนให้เข้ากับภาวะการตลาดปัจจุบัน ในยุคช่องทางของการสื่อสารการตลาดที่มากมายแบบนี้ Event Marketing คือ เครื่องมือการตลาดยอดฮิตที่จะยิง Direct ตรงต่อลูกค้า เพื่อสร้างแรงจูงใจหรือสร้างกระแสแก่กลุ่มเป้าหมาย หลักสูตรนี้หวังให้ท่านสามารถวางแผนทำกิจกรรมการตลาดที่คำนึงถึงผลสำเร็จ ด้ารการตลาดที่แท้จริงด้วย

วัตถุประสงค์
1.เข้าใจแนวคิดในการสร้างกิจกรรมทางการตลาด
2.การทำกิจกรรมทางการตลาดให้ดึงดูดใจกลุ่มเป้าหมาย
3.เข้าใจกระบวนการสร้างแผนการตลาดเชิงกิจกรรม
4.ปัจจัยสู่สำเร็จในการทำกิจกรรมทางการตลาดที่ได้ผล

1.อะไรเปลี่ยนไปบ้างกับกิจกรรมทางการตลาดยุคโลกาภิวัฒน์
2.Life Style Marketing Activities
3.Passionate Marketing Activities
4.การตลาดเชิงกิจกรรม คือ กุญแจใหม่ทางการตลาดที่ต้องรู้
5.การวางแผนกิจกรรมทางการตลาดเชิงกลยุทธ์
6.การวาง Scope of Marketing Event
7.การคิดกิจกรรมทางการตลาดบนความต้องการผู้บริโภค
8.ขั้นตอนการวางแผนเชิงปฏิบัติการ (Implementation Process)
9.Marketing Event Year Plan เขาคำนึงถึงอะไรบ้าง
10.กรณีศึกษา : การวางแผน Event Marketing ให้ประสบความสำเร็จได้อย่างไร

อ.ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำภาควิชา การตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คุณอุมารี ชาญณรงค์
รองผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารการตลาดและการประชาสัมพันธ์ บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จากัด (มหาชน)

โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)

วันพุธ ที่ 14 มิถุนายน 2560 , (09:00 - 16:00 น.)

5,900 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.sbdc.co.th/public-training-calendar/271/how-to-create-event-marketing-plan/

Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)

Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)

บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลางกรุงเทพมหานคร 10310
โทร. 02-559-2146-7
อีเมล์ : public@sbdc.co.th
เว็บไซต์ : www.sbdc.co.th
ผู้เข้าชม : 428 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys