Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
Strategic Center จัดฝึกอบรม การบริหารคนเก่ง
 
หลักสูตรฝึกอบรม : การบริหารคนเก่ง
จะทำอย่างไรกับการบริหารคนเก่งและการสร้างคนให้เก่งได้เกิดขึ้นในองค์กร หากไม่มีวิธีการที่ถูกต้องในการบริหารคนเก่งและสอนคนให้เก่ง หรือถูกกำหนดโดยปราศจากหลักการ จะเกิดอะไรขึ้นกับองค์กร หลักสูตร การบริหารคนเก่ง นี้จึงถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้เกิดกระบาวนการสร้างที่ถูกต้อง รวมถึงการค้นหา วิธีดูแล รักษา พัฒนาคนเก่งและสร้างคนให้เก่งได้สร้างสรรค์ผลงานอย่างไม่มีขีดจำกัด และนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายด้วยกัน

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ผู้บริหารรู้วิธีในการบริหารคนเก่งและการบริหารคนให้เก่ง สอดคล้องกับความสัมพันธ์ ความสามารถ และวัฒนธรรมขององค์กร
2.เพื่อทำให้ได้เรียนรู้วิธีการรักษาคนเก่ง ให้สามารถอยู่กับองค์กรได้ในระยะยาว
3.เพื่อพัฒนาคนให้เก่งได้อย่างต่อเนื่อง ทำให้องค์กรสามารถสร้างคนให้เก่งได้เพิ่มขึ้น และนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายด้วยกัน
4.เพื่อใช้เป็นแนวทางให้กับหัวหน้างานและฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ในการบริหารคน ทั้งคนที่เก่งและคนที่องค์กรจะสร้างให้เก่ง

"บริหารคนที่เก่ง"ช่วงเช้า
Course Outline
  -การบริหารคนเก่งสำคัญอย่างไร
  -วิธีการบริหารคนเก่งให้ทำงานอย่างเต็มที่เพื่อองค์กร
  -วิธีการบริหารคนเก่งให้ทำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุข
  -เครื่องมือที่สำคัญสำหรับการบริหาร "คน" ในองค์กร
  -ทฤษฎี 3 วงกลม
  -ทฤษฎี HRDS
  -ทฤษฎี 8 K's + 5K's เพื่อการพัฒนาคนทุกระดับขององค์กรให้เป็นคนคุณภาพ

"บริหารคนให้เก่ง"ช่วงบ่าย
Course Outline
  -Selection process การเริ่มต้นที่ดีด้วยการคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมกับองค์กร
  -Onboarding program ปฐมนิเทศอาจไม่พอ ต้องทำอะไรอีก
  -การบริหารคนให้เก่งเเละพัฒนาคนให้มีประสิทธิภาพ (Performance Management )
  -Learning & Development ให้สอดคล้องกับ Career Planning
  -Build on Strength คือหัวใจสำคัญของการพัฒนาคน

อ.สรวุฒิ หรณพ
อดีตผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริษัท CDG และกลุ่มบริษัท G-ABLE

อ.กิตติคุณ วัชรมณเฑียร
Corporate Culture & Knowledge Management Manager AIS

โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)

วันเสาร์ ที่ 25 มีนาคม 2560 , (09:00 - 16:00 น.)

5,900 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.sbdc.co.th/public-training-calendar/290/การบริหารคนเก่ง/

Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)

Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)

บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลางกรุงเทพมหานคร 10310
โทร. 02-559-2146-7
อีเมล์ : public@sbdc.co.th
เว็บไซต์ : www.sbdc.co.th
ผู้เข้าชม : 294 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys