Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
Strategic Center จัดฝึกอบรมเทคนิคการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิผลสำหรับหัวหน้างาน
 
Communication Technique for Supervisor
หลักสูตรฝึกอบรม: เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิผลสำหรับหัวหน้างาน
การสื่อสารและการประสานงานในปัจจุบัน เป็นทักษะที่สำคัญและจำเป็นมากสำหรับการเป็นหัวหน้างาน เพราะเราจะต้องใช้ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน อยู่ทุกๆวัน ในการทำงาน ดังนั้นเพื่อให้เราสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิผล การให้ความสำคัญเพื่อเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของการสื่อสารและการประสานงานจะช่วยเป็นเครื่องมือดีๆ ที่ช่วยผู้จัดการ หรือหัวหน้างานได้เป็นอย่างดี หัวหน้างาน ผู้จัดการจำเป็นต้องมีการวางแผน มีเป้าหมายและต้องสื่อสารส่งต่อไปยังทีมงาน เพื่อโน้มน้าว และสร้างพลังของทีมทำงานอย่างมีประสิทธิผล วิธีการสื่อสารที่ดีเป็นพื้นฐานต่อจากนั้นคือการพัฒนาคน และบริหารคน ซึ่งหัวหน้างานแต่ละคนจะมีวิธีการดูแล และบริหารที่แตกต่างกันการที่จะดูแลลูกน้องให้ได้ดังใจ ได้ทั้งงาน ขึ้นอยู่กับวิธีการของแต่ละคน

วัตถุประสงค์
1.เรียนรู้กลยุทธ์และวิธีการสำหรับการสื่อสารภายในและการ ประสานงานในองค์กรยุคใหม่
2.เพื่อเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพในการสื่อสารและการประสานงาน
3.เพื่อเพิ่มพูนทักษะทางการสื่อสารและการประสานงานให้มีประสิทธิภาพ
4.เพื่อการวางแผนสื่อสารส่งต่อไปยังทีมงาน โน้มน้าวและสร้างพลังของทีมทำงานอย่างมีประสิทธิผล

5C for Supervisory Skill

     -Communication
     -Coordination 
     -Coaching
     -Creativity
     -Commitment

เทคนิคการสื่อสาร
  -การฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อสร้างประสิทธิผลในงาน
  -เครื่องมือการสื่อสารของผู้นำ
  -การโน้มน้าวสร้างพลัง, การสื่อสารอย่างผู้นำ, เทคนิคการฟังเชิงรุก
เทคนิคการประสานงาน
   -การประสานงานที่มีประสิทธิผล ช่วยทำให้งานง่ายขึ้น
   -อุปสรรคในการประสานงาน สามารถจัดการได้
   -การประสานงานที่ดี คือการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
   -กำหนด OLA ในการทำงานร่วมกันภายในองค์กร
   -กำหนด การเลื่อนระดับการตัดสินใจให้หัวหน้า หรือผู้มีอำนาจตัดสินใจ
   -กำหนด ให้การประสานงาน มีผู้รับผิดชอบในสายงานอย่างชัดเจน
   -การประสานงาน สร้างรอยต่อการประสานงานที่ราบรื่นระหว่างทีมงาน
เทคนิคการสื่อสารและประสานงานสำหรับการบริหารจัดการ
    -การมอบหมายงาน, การปรึกษาหารือ, การสอนงาน, การสั่งงาน, เทคนิคการติดตามงานที่มีประสิทธิภาพ

อ.ทวีวรรณ กมลบุตร
Customer Service Manager บริษัท Advance Data Network Communication ในเครือ AIS ไทยธนาคารและเป็นที่ปรึกษาด้านการบริการให้กับบริษัทหลายแห่ง

โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)

วันพุธ ที่ 22 มีนาคม 2560 , (09:00 - 16:00 น.)

5,900 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://http://www.sbdc.co.th/public-training-calendar/277/communication-technique-for-supervisor/

Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)

Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)

บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลางกรุงเทพมหานคร 10310
โทร. 02-559-2146-7
อีเมล์ : public@sbdc.co.th
เว็บไซต์ : www.sbdc.co.th
ผู้เข้าชม : 340 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys