Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์งานเสวนา Digital Marketing for SME Breakthrough Showcase
 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้ประกอบการ (SME) ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น จะจัดให้มีการเสวนา เรื่อง “Digital Marketing for SME: Breakthrough Showcase” ขึ้น  ในวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2560 เวลา 9.00-12.00 น. ณ อาคาร D ห้อง D-201 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมสัมมนามีความรู้และประสบการ์ในเรื่องการสร้างธุรกิจใหม่ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างผู้มีประสบการณ์จริง คณาจารย์ และผู้เข้าร่วมสัมมนา

งานเสวนา Digital Marketing for SME Breakthrough Showcase

คุณสุธีรพันธุ์ สักรวัตร และ คุณสุวัฒน์ ปฐมภควันท์

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2560, 08.30-12.00http://

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น02-7632600
ผู้เข้าชม : 426 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys