Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
การเพิ่มมูลค่ายางและแปรรูปผลิตภัณฑ์ยาง
 
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์การแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา
2. เพื่อให้มีความเข้าใจถึงเทคนิค กระบวนการและเครื่องมือการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราและแนวทางการใช้ประโยชน์


1. สถานการณ์การแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางในอุตสาหกรรมยางพาราและการแข่งขัน
2. คุณสมบัติและเทคโนโลยีล่าสุดของน้ำยางและยางแห้ง
3. การเตรียมน้ำยาง การเตรียมยางคอมพาวด์และการปรับปรุงคุณสมบัติของยางสำหรับผลิตภัณฑ์
4. เทคนิค กระบวนการและเครื่องมือการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราพร้อมแนวทางการใช้ประโยชน์


ดร. วีรศักดิ์  สมิทธิพงศ์  ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ห้อง Meeting room 303 โรงแรมจัสมิน แกรนด์ เรสซิเดนส์ ถ.พระรามที่ 4 กรุงเทพฯ

วันพฤหัสที่ 26 - วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560, 9.00-16.30 น.https://d2sid.dip.go.th/th/category/2016-12-07-09-38-27/2016-12-20-08-19-03

ส่วนพัฒนาอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง กองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 2ส่วนพัฒนาอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง
กองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 2  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
โทรศัพท์  0 2367 8185,   0 2367 8191 โทรสาร   0 2381 8375  
E-mail address:   rubberthai.dip@gmail.com 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่    โทร. 0 2367 8185, 0 2367 8191 (คุณนันท์นภัส หรือคุณสุภาภร) 

ผู้เข้าชม : 764 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys