Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
การพัฒนาผลิตภาพอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ"ประเทศไทย 4.0"
 
อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทยมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ รัฐบาลจึงมีนโยบายส่งเสริมการวางรากฐานทางเศรษฐกิจเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจไปสู่แนวทางโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจ "ประเทศไทย 4.0" ซึ่งมุ่งเน้นปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ "Value-Based Economy" หรือ "เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม" เป็นขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนา

1. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรมไทย
2. การพัฒนาผลิตภาพแรงงานในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
3. การเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตตามแนวอุตสาหกรรม 4.0
4. การเตรียมความพร้อมด้านอัตรากำลังคนเชิงรุก เพื่อตอบสนองธุรกิจให้ทันการเปลี่ยนแปลงในอนาคตและการเติบโตอย่างยั่งยืน
ห้องแซฟไฟร์ 1-2 ชั้น 2 โรงแรม เซ็นจูรี พาร์ค กรุงเทพฯ

วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2559, 09.00-15.00http://

พรรณณัฐดา/เป้

สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

02-280-7272 ต่อ 606
086-374-3124
punnatda@thaieei.com
line id: punnatda
ผู้เข้าชม : 324 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys