Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
พลิกโฉมคน & องค์กร ก้าวสู่ยุค และ คิดแบบ Sales Technic Print
 
พลิกโฉมคน & องค์กร ก้าวสู่ยุค และ คิดแบบ Sales Technic    Print 
รหัสสินค้า : Pro2017
ราคา : 2,140.00 บาท 
(รวม VAT 7%)
    
(จำนวนผู้เข้าชม 83)
หลักสูตรโปรโมชั่น ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
คืนความสุขให้ลูกค้า เพียง 2,000 บาท จาก 4,500 บาท 
ความรู้แน่นๆสนุกสนาน และอาหารอร่อย 
จำนวน   
1
  ชิ้น สั่งซื้อสินค้า  
หลักสูตรโปรโมชั่น ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 
2 หลักสูตร 2  เซียน ในวันเดียวพลิกโฉมการคิดฝ่าวิกฤตยุคดิจิตอล 
และ คิดแบบ Sales Technic

อาจารย์พงศา  บุญชัยวัฒนโชติ
อาจารย์ประเสริฐ  สุขไพบูลย์กุล
 
ค่าลงทะเบียน    : 2,000 บาท/ท่าน จากราคา 4,500.-
สถานที่            : โรงแรมอมารีบูเลอวาร์ด สุขุมวิท ซอย 5
กำหนดการ      : วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559
ฟรี เอกสารประกอบการอบรม 
     อาหารว่าง 2 มื้อ 
     อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์นานาชาติ
 
หากสนใจสมัครอบรม กรอกสำรองที่นั่งตามไฟล์แแนบนี้ 

และส่งกลับมาที่อีเมลล์ Contact.tesstr@gmail.com 
จำกัดจำนวน 50 ท่านเท่านั้น

 
พลิกโฉม...คน & องค์กร ก้าวสู่ยุค Digital HR
ในท่ามกลางกระแสความก้าวหน้าของเทคโนโลยี่ในยุคดิจิตอล ที่จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งต่อองค์กรและแรงงานในยุคดิจิตอล ในขณะที่เทคโนโลยีสารสนเทศก้าวไปอย่างรวดเร็วและเข้าถึงได้ง่ายดาย ไม่เพียงแต่เป็นส่วนหนึ่งในการดำรงชีวิตประจำวันของคนยุคใหม่  แต่ยังหมายถึงการทำงานด้วย ทำให้คนรุ่นใหม่มีความคาดหวังต่อการใช้เทคโนโลยีในองค์กรที่ตนจะเข้าไปทำงานด้วย องค์กรจึงต้องหาวิธีการปรับตัวและปรับงานให้สอดคล้องกับความคาดหวัง ไลฟ์สไตล์ และเงื่อนไขที่เปลี่ยนไปของคนรุ่นนี้ เพื่อให้สามารถดึงดูดและรักษาคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นกำลังสำคัญขององค์กร ในขณะที่องค์กรเอง จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีคิด และสร้างมิติใหม่ในการบริหารและพัฒนาบุคลากร ให้ก้าวทันและสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมการแข่งขันมนยุคดิจิตอลด้วยเช่นกัน ซึ่งที่จะต้องเชื่อมโยงทรัพยากรบุคคล ความรอบรู้ นวัตกกรมทางความคิด และเทคโนโลยี่ดิจิตอล ให้เป็นหนึ่งเดียวกับการขับเคลื่อนธุรกิจและการทำงาน

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและหลักการในการบริหารคนในยุคดิจิตอล  
2. เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจความเปลี่ยนแปลงของแรงงานในยุค Digital  ที่มีผลต่อการบริหารจัดการคน & องค์กรอย่างไร
3. เพื่อนำความรู้และเทคนิคไปพัฒนาองค์กรและคนในองค์กรของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้บริบทใหม่
หัวข้อสัมมนา
Digital HR คืออะไร และมีหน้าตาอย่างไร?
ทำไมต้อง Digital HR ? ความสำคัญ ประโยชน์ และการเปลี่ยนแปลงในการบริหารจัดการคน และองค์กร
วิวัฒนากรของการบริหารคนและองค์กร ตั้งแต่ยุค HR 1.0 ถึง HR 3.0 และ การก้าวสู่ HR 4.0
ลักษณะแรงงานยุคดิจิตอลของไทย กับความต้องการ ไลฟ์สไตล์และความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น 
การเตรียมตัวสู่การเป็น Digital Organization และ Digital HR  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรสู่การเป็น Digital Organization
กรณีศึกษาองค์กรที่ใช้ Digital Organization สร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าและบริการ
การพัฒนาสู่การเป็น Digital HR
พลิกโฉมหน้า HR Practices หรือ HR Products เพื่อดึงดูดและรักษาแรงงานยุค Digital HR
เทคนิคการพัฒนาทีม พัฒนาบุคลากร และองค์กรในการก้าวสู่ยุค Digital HR
ปัญหาและอุปสรรคในการไปสู่ Digital  HR และการกำหนดแผนการปฏิบัติ (Tactical Plan)
วิทยากร
พงศา  บุญชัยวัฒนโชติ      
อดีตกรรมการบริหารและผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล องค์กรชั้นนำหลายแห่ง
ปัจจุบัน : วิทยากร อาจารย์ และที่ปรึกษาด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
ประสบการณ์งานบริหารทรัพยากรบุคคล 30  ปี
ผลงานเขียน “ HRMBA จุดประกายความคิด เสริมอาวุธการบริหารบุคคล”
“SMART JD คำบรรยายลักษณะงานที่กระชับ ฉลาด คล่องแคล้ว ใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย”
 

คิดแบบ Sales Technic
เคยไหม…  เข้าไปนำเสนอแล้วไม่เห็นโอกาสที่จะขายได้เลย?
แล้วคุณจะปล่อยให้ความคิดขาดการเตรียมตัวในการขายเหรอ มาพบกับผมในหลักสูตร คิดแบบ Sales Technic สิ แล้วคุณจะเข้าถึงแก่นในการบุกลูกค้า
 
วัตถุประสงค์
1. ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงการสร้างแนวทางการขายผ่านหลักการผนวกคู่ค้า
2. ผู้เข้ารับการอบรมได้เห็นถึงรูปแบบในการสร้างวิธีการขายแบบเข้าถึงปัญหา
3. ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้การคิดแบบวงจรเพื่อหาช่องว่างในการเจาะใจลูกค้า
 
หัวข้อในการบรรยาย
     พิชิตการขายด้วยเทคนิคผนวกคู่ค้า
     ความผิดพลาดของการขายที่ผ่านมา
     รากเหง้าความผิดพลาดในการเรียนรู้ลูกค้า
     เทคนิคสร้างแผนภาพไปสู่การขายแบบแก้ปัญหา
     บททดสอบการสร้างวิธีคิดเพื่อการนำเสนอให้ตรงใจ
 
วิทยากร  อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
ที่ปรึกษาด้านการขายและการบริการให้กับองค์กรยักษ์ใหญ่

ปัจจุบัน
วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการขาย การตลาด และการบริการให้แก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนหลากหลายแห่ง อาทิเช่น ปูนซีเมนต์ไทย (SCG) / โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย (TMT) / เอ.พี. ฮอนด้า (A.P.Honda) /  เอ็ม บี เค (MBK) / ตลาดหลักทรัพย์ (SET) / เจริญโภคภัณฑ์(CPF) / กสท โทรคมนาคม (CAT) / กสิกรไทย (KBank) เป็นต้น
เข้าไปดู VDO เพิ่่มเติมที่ http://ajprasert.blogspot.com
 
สนใจหลักสูตรต่างๆเพิ่มเติม 
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 
บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด   
TESS Training.co.,ltd
      Training Education for Sales and Services ที่สุดของการขายและการบริการ

โทร: 099-162-9559 
Line ID: TessTraining   
Email: Contact.tesstr@gmail.com   
Website: http://www.tesstraining.com   

พลิกโฉมคน & องค์กร ก้าวสู่ยุค และ คิดแบบ Sales Technic    Print 
รหัสสินค้า : Pro2017
ราคา : 2,140.00 บาท 
(รวม VAT 7%)
    
(จำนวนผู้เข้าชม 83)
หลักสูตรโปรโมชั่น ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
คืนความสุขให้ลูกค้า เพียง 2,000 บาท จาก 4,500 บาท 
ความรู้แน่นๆสนุกสนาน และอาหารอร่อย 
จำนวน   
1
  ชิ้น สั่งซื้อสินค้า  
หลักสูตรโปรโมชั่น ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 
2 หลักสูตร 2  เซียน ในวันเดียวพลิกโฉมการคิดฝ่าวิกฤตยุคดิจิตอล 
และ คิดแบบ Sales Technic

อาจารย์พงศา  บุญชัยวัฒนโชติ
อาจารย์ประเสริฐ  สุขไพบูลย์กุล
 
ค่าลงทะเบียน    : 2,000 บาท/ท่าน จากราคา 4,500.-
สถานที่            : โรงแรมอมารีบูเลอวาร์ด สุขุมวิท ซอย 5
กำหนดการ      : วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559
ฟรี เอกสารประกอบการอบรม 
     อาหารว่าง 2 มื้อ 
     อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์นานาชาติ
 
หากสนใจสมัครอบรม กรอกสำรองที่นั่งตามไฟล์แแนบนี้ 

และส่งกลับมาที่อีเมลล์ Contact.tesstr@gmail.com 
จำกัดจำนวน 50 ท่านเท่านั้น

 
พลิกโฉม...คน & องค์กร ก้าวสู่ยุค Digital HR
ในท่ามกลางกระแสความก้าวหน้าของเทคโนโลยี่ในยุคดิจิตอล ที่จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งต่อองค์กรและแรงงานในยุคดิจิตอล ในขณะที่เทคโนโลยีสารสนเทศก้าวไปอย่างรวดเร็วและเข้าถึงได้ง่ายดาย ไม่เพียงแต่เป็นส่วนหนึ่งในการดำรงชีวิตประจำวันของคนยุคใหม่  แต่ยังหมายถึงการทำงานด้วย ทำให้คนรุ่นใหม่มีความคาดหวังต่อการใช้เทคโนโลยีในองค์กรที่ตนจะเข้าไปทำงานด้วย องค์กรจึงต้องหาวิธีการปรับตัวและปรับงานให้สอดคล้องกับความคาดหวัง ไลฟ์สไตล์ และเงื่อนไขที่เปลี่ยนไปของคนรุ่นนี้ เพื่อให้สามารถดึงดูดและรักษาคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นกำลังสำคัญขององค์กร ในขณะที่องค์กรเอง จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีคิด และสร้างมิติใหม่ในการบริหารและพัฒนาบุคลากร ให้ก้าวทันและสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมการแข่งขันมนยุคดิจิตอลด้วยเช่นกัน ซึ่งที่จะต้องเชื่อมโยงทรัพยากรบุคคล ความรอบรู้ นวัตกกรมทางความคิด และเทคโนโลยี่ดิจิตอล ให้เป็นหนึ่งเดียวกับการขับเคลื่อนธุรกิจและการทำงาน

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและหลักการในการบริหารคนในยุคดิจิตอล  
2. เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจความเปลี่ยนแปลงของแรงงานในยุค Digital  ที่มีผลต่อการบริหารจัดการคน & องค์กรอย่างไร
3. เพื่อนำความรู้และเทคนิคไปพัฒนาองค์กรและคนในองค์กรของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้บริบทใหม่
หัวข้อสัมมนา
Digital HR คืออะไร และมีหน้าตาอย่างไร?
ทำไมต้อง Digital HR ? ความสำคัญ ประโยชน์ และการเปลี่ยนแปลงในการบริหารจัดการคน และองค์กร
วิวัฒนากรของการบริหารคนและองค์กร ตั้งแต่ยุค HR 1.0 ถึง HR 3.0 และ การก้าวสู่ HR 4.0
ลักษณะแรงงานยุคดิจิตอลของไทย กับความต้องการ ไลฟ์สไตล์และความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น 
การเตรียมตัวสู่การเป็น Digital Organization และ Digital HR  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรสู่การเป็น Digital Organization
กรณีศึกษาองค์กรที่ใช้ Digital Organization สร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าและบริการ
การพัฒนาสู่การเป็น Digital HR
พลิกโฉมหน้า HR Practices หรือ HR Products เพื่อดึงดูดและรักษาแรงงานยุค Digital HR
เทคนิคการพัฒนาทีม พัฒนาบุคลากร และองค์กรในการก้าวสู่ยุค Digital HR
ปัญหาและอุปสรรคในการไปสู่ Digital  HR และการกำหนดแผนการปฏิบัติ (Tactical Plan)
วิทยากร
พงศา  บุญชัยวัฒนโชติ      
อดีตกรรมการบริหารและผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล องค์กรชั้นนำหลายแห่ง
ปัจจุบัน : วิทยากร อาจารย์ และที่ปรึกษาด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
ประสบการณ์งานบริหารทรัพยากรบุคคล 30  ปี
ผลงานเขียน “ HRMBA จุดประกายความคิด เสริมอาวุธการบริหารบุคคล”
“SMART JD คำบรรยายลักษณะงานที่กระชับ ฉลาด คล่องแคล้ว ใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย”
 

คิดแบบ Sales Technic
เคยไหม…  เข้าไปนำเสนอแล้วไม่เห็นโอกาสที่จะขายได้เลย?
แล้วคุณจะปล่อยให้ความคิดขาดการเตรียมตัวในการขายเหรอ มาพบกับผมในหลักสูตร คิดแบบ Sales Technic สิ แล้วคุณจะเข้าถึงแก่นในการบุกลูกค้า
 
วัตถุประสงค์
1. ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงการสร้างแนวทางการขายผ่านหลักการผนวกคู่ค้า
2. ผู้เข้ารับการอบรมได้เห็นถึงรูปแบบในการสร้างวิธีการขายแบบเข้าถึงปัญหา
3. ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้การคิดแบบวงจรเพื่อหาช่องว่างในการเจาะใจลูกค้า
 
หัวข้อในการบรรยาย
     พิชิตการขายด้วยเทคนิคผนวกคู่ค้า
     ความผิดพลาดของการขายที่ผ่านมา
     รากเหง้าความผิดพลาดในการเรียนรู้ลูกค้า
     เทคนิคสร้างแผนภาพไปสู่การขายแบบแก้ปัญหา
     บททดสอบการสร้างวิธีคิดเพื่อการนำเสนอให้ตรงใจ
 
วิทยากร  อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
ที่ปรึกษาด้านการขายและการบริการให้กับองค์กรยักษ์ใหญ่

ปัจจุบัน
วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการขาย การตลาด และการบริการให้แก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนหลากหลายแห่ง อาทิเช่น ปูนซีเมนต์ไทย (SCG) / โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย (TMT) / เอ.พี. ฮอนด้า (A.P.Honda) /  เอ็ม บี เค (MBK) / ตลาดหลักทรัพย์ (SET) / เจริญโภคภัณฑ์(CPF) / กสท โทรคมนาคม (CAT) / กสิกรไทย (KBank) เป็นต้น
เข้าไปดู VDO เพิ่่มเติมที่ http://ajprasert.blogspot.com
 
สนใจหลักสูตรต่างๆเพิ่มเติม 
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 
บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด   
TESS Training.co.,ltd
      Training Education for Sales and Services ที่สุดของการขายและการบริการ

โทร: 099-162-9559 
Line ID: TessTraining   
Email: Contact.tesstr@gmail.com   
Website: http://www.tesstraining.com   

อาจารย์พงศา  บุญชัยวัฒนโชติ
อาจารย์ประเสริฐ  สุขไพบูลย์กุล

โรงแรมอมารีบูเลอวาร์ด สุขุมวิท ซอย 5

วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559, 09.00-16.00

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัดโทร: 099-162-9559 
Line ID: TessTraining   
Email: Contact.tesstr@gmail.com   
Website: http://www.tesstraining.com 
ผู้เข้าชม : 408 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys