Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
สัมมนาแนะนำอาชีพตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ โดย Estate Corner
 
วัตถุประสงค์
1. เพื่อแนะนำอาชีพให้กับคนรุ่นใหม่ ผู้กำลังมองหาอาชีพ หรือ สนใจในธุรกิจ
2. เพื่อสร้างอาชีพเสริมให้กับผู้สนใจงานนายหน้า
3. เพื่อส่งเสริม ยกระดับและสนับสนุนให้ตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ มีการทำงานที่เป็นระบบได้รับความปลอดภัยและสร้างรายได้อย่างชัดเจนและครอบคลุม


หัวข้อการสัมมนา
ภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ 
โอกาสทางธุรกิจสำหรับผู้ที่สนใจในอาชีพตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
แนวทางในการทำงานตัวแทนนายหน้าอย่างเป็นระบบ
ธุรกิจตัวแทนนายหน้าและผลตอบแทน
บทบาทหน้าที่ขององค์กรที่สนับสนุนการทำงานของตัวแทนนายหน้า
รูปแบบการร่วมงานกับ เอสเตท คอร์นเนอร์ ช่องทางที่ทุกคนเลือกได้
วันที่จัดอบรม
วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2559 
เวลา 13.00 - 16.00 น. (เริ่มลงทะเบียน 12.45 น.)

ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ตรงเฉพาะด้านอสังหาริมทรัพย์ มากว่า 10 ปีอาคาร GOT ชัั้น 3 ซ.รัชดาภิเษก29 จตุจักร กรุงเทพฯ (ใกล้จุดขึ้นลงทางด่วนประชานุกูล)

วันพุธที่ 16 พศจิกายน 2559, 13:00-16:00 น.http://

Estate corner Agencyชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท Estate Corner Agency
ชื่อผู้ติดต่อ:คุณพรทิพย์ ทองลอย
อีเมล์: estate.training99@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ :02-586-9911 หรือ 098-247-9041

ผู้เข้าชม : 264 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys