Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
Strategic Center จัดอบรมหลักสูตร กลยุทธ์การขายและการตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบ
 
เรียนรู้สูตรและเคล็ดลับความสำเร็จในด้านการขายและการตลาดเพื่อนำพาองค์กรสู่การ เป็นผู้นำทางการตลาดด้วยแนวทางที่จะเพิ่มยอดขายแก่องค์กร โดย หลักสูตรนี้จะมุ่งเน้นให้นักการขายและนักการตลาดได้เข้าใจถึงทิศทางการขาย การตลาดและความต้องการของลูกค้าในอนาคต รวมถึงการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางการขายการตลาดได้อย่างมีหลักการ การนำเอากลยุทธ์การขายและการตลาดต่างๆ มาใช้ เพื่อสามารถเอาชนะคู่แข่งได้ตามคาดหวัง

วัตถุประสงค์
- เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์การแข่งทางการขายการตลาดเบื้องต้นได้
- เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิคราะห์ความสามารถทางการแข่งขันของตนเองได้
- เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำกลยุทธ์ทางด้านการขายและการตลาดต่างๆไปปรับใช้ได้ของธุรกิจของตน

เนื้อหาการอบรม
1.ทักษะทางการขายและการตลาดแบบดั่งเดิมและแบบใหม่ที่ธุรกิจต้องการ 
2.แนวคิดทางกลยุทธ์การแข่งขันทางการตลาดและการขายยุคใหม่ 
               - ทฤษฎีการอยู่รอดทางการขายและการตลาดจากแรงบีบทั้ง 5
               - การวิเคราะห์คู่แข่งขัน (Competitor Analysis)
               - การกำหนดบทบาทในฐานผู้นำ ผู้ท้าชิง ผู้ตาม และผู้ที่อยู่ในตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche Market) 
3.ขบวนการวางกลยุทธ์การขายและการตลาดที่ประสบผลสำเร็จ 
               - การพัฒนากลยุทธ์ของตำแหน่งการขายและการตลาด
               - กลยุทธ์การเพิ่มยอดขายที่ประสบผลสำเร็จ 
               - กลยุทธ์การตั้งรับและการบุกทางการตลาด (Defense & Attack Strategy)
               - กลยุทธ์การจับตลาดเฉพาะ (Niche Strategy)
4.กลยุทธ์ด้านการขายที่มุ่งสู่การตลาดเป็นสำคัญ 
               - การบริหารเวลาในกระบวนการขายเชิงกลยุทธ์ 
               - การจัดการปิรามิดลูกค้า 
               - 7 ขั้นตอนของการขายแบบ CRM เพื่อรักษาลูกค้าเดิม
               - สูตรการขายเพื่อแสวงลูกค้าในตลาดใหม่


ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา
อดีตรองผู้อำนวยการการขาย บริษัท โอสถสภา จำกัด และกรรมการผู้จัดการ (Managing Director) บริษัท ลัคกี้สตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)

วันพฤหัสบดี ที่ 27 ตุลาคม 2559 , 09:00 - 16:00 น.

5800 (ราคานี้รวม vat 7% แล้ว)

http://www.sbdc.co.th/data/uploads/public_training/brochure_216.pdf?_=20160919101110

Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)

Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)

คุณจิระศักดิ์
Tel: 0-2559-2146-7 ext. 107
Fax: 0-2559-2148
E-mail : jirasak@sbdc.co.th
ผู้เข้าชม : 457 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys